FAU-leder på Blindheim ut mot manglende brøyting:

- Farlig skoleveg

Manglende brøyting av fortau fører skolebarn og andre i Ålesund ut i mørklagte, glatte og trafikkerte bilveger.

BLINDHEIM BARNESKOLE Manglende brøyting av fortau, som her ved Blindheim barneskole, skapte farlige situasjoner når barn måtte gå ut i vegen i mørket.  Foto: Staale Wattø

KRITIKK FRA NAF Terje Hoel i NAF Ålesund er meget kritisk til manglende brøyting og bruken av vegsalt. Arkivfoto: Staale Wattø. 

Nyheter

- Jeg er oppgitt over at barn og skoleveg blir så lavt prioritert, sier Marianne Bjørdal Sporsheim, FAU-leder ved Blindheim barneskole.

Torsdag morgen kontaktet hun Ålesund kommune i håp om at skolevegen ble prioritert.


Slik klager du på manglende brøyting i Ålesund

– Brøytebilene og maskinene går for fullt hele døgnet, opplyser Ålesund kommune.

Fortauet var ikke måkt, og ikke mulig å benytte for de minste, som da måtte gå ut i vegbana for å komme seg til skolen om morgenen.

Både parkeringsplassen og stopp-plassen for å sette av barn ved skolen, har vært nedsnødd og uframkommelig.

FAU-lederen reagerer sterkt på at kommunen ikke prioriterer brøyting ved kommunens skoler.

- Det må da gå an for kommunen å leie inn mer private aktører til brøyting, når det er slikt snøfall som dette, mener hun.

Litt senere på dagen, torsdag, kom brøytemannskap og fjernet snømengdene i området rundt skolen, forteller en lettet FAU-leder.


Kor mykje snø kan hustaket tole?

Så mykje snø tåler taket

Det er mykje snø på mange hustak, og det er meldt mildvêr og kanskje regn. Direktoratet for byggkvalitet gir råd til dei som har mykje snø på taket.


Også ved flere andre skoler i Ålesund, har manglende brøyting bydd på utfordringer denne uka.

Trafikk-farlig

Terje Hoel i NAF Ålesund er kritisk både til manglende brøyting og det han mener er unødvendig vegsalting.

- Fortaua er uframkommelige for gående. Her oppfordres folk til å være miljøbevisste, til å gå og ta buss, men så brøyter de femten meter i busslommene, men ikke fortauet, og lar det ligge igjen en halvmeter snø på fortauet som folk må gå på for å komme frem til busstoppet. Folk går derfor ut i vegbana, og i bekmørket. Dette mangedobler faren for påkjørsler, sier Hoel.

Han viser til eksempler som i Vegsund og Nørvegata, der skolebarn vanskelig kan ta seg fram pga ubrøytede gangveger.


Hjelp oss. Vi står fast!

Snøkaos for biler og gående

I Ålesund sentrum flyter snøen både i gater og på fortau. I helga blir det mildvær med hålke.

 

Saltkritikk

Han går også hardt ut mot all vegsaltinga i Ålesund.

- Saltinga gjør at det blir liggende fem-seks centimeter med slush. Det blir ei vegbane uten veggrep! Salt er også en unaturlig komponent som ødelegger miljøet. Salt gjør også at en del kjøretøy ruster, selv om det etter min mening er underordnet. En sikker, trygg vinterveg med gode vinterdekk er en mye bedre løsning enn vegsalt, sier Hoel.

- Og snøbrøytinga i sentrum er elendig. Veger er brøytet slik at de er bare halvparten så breie som ellers, og gir dårlig fremkommelighet. Ålesund kommune burde lagt seg i selen, og prioritert annerledes, mener Hoel, og etterlyser en bedre brøyteberedskap i Ålesund kommune.


Våknet til snøkaos

Ingen alvorlige ulykker så langt, men mye snø gjør at brøytearbeidet tar tid.


Snøsjokk

Ifølge Oddvar Kongsvik, leder for veg-, anlegg og park, skal Ålesund kommune ha samme bemanning og brøytekapasitet i år som i fjor, og som kjører de samme rodene.

- Men det er sjelden vi har så store mengder snø, på så kort tid, sier han.

Lørdag kan Ålesund kommune stå overfor nye utfordringer. Da slår det om til mildvær.

All snøen som har kommet på Nordvestlandet kan dermed bli et enda større problem.