Farstad har solgt skip

Farstad Shipping ASA har solgt "Lady Grace" - med 49 millioner kroner i tap.

Selger Farstad Shipping har solgt ett av flåtens skip.  Foto: Illustrasjonsfoto

Nyheter

Salget er gjennomført på vegne av datterselskapet P/R International Offshore Services ANS, melder konsernet i en pressemelding fredag.

Farstad Shipping vil etter salget av Lady Grace ha en flåte på 59 skip.

UT-design

"Lady Grace" er et plattform supplyskip fra 2001, av designet UT 755.

Overlevering av skipet til ny eier fant sted torsdag 21. januar 2016.

Taper penger

Skipet avhendes som en del av selskapets strategi i forhold til videre utvikling av flåten og markedsutsiktene for denne type tonnasje.


Tyngende gjeld for redere

Offshoreflåten på Sunnmøre skal betjene en gjeld på 43 milliarder kroner. Mye gjeld forfaller i året som kommer, og spenningen stiger om man får fornyet oppdrag.

 

Salget vil medføre et bokført tap på rundt 49 millioner kroner i 4. kvartal 2015.

Det er bare en uke siden Farstad solgte Far Scandia. I fjor solgte Farstad supplyskipet Far Superior bygd i 1990 og ankerhåndtererne, Lady Guro (2001) og Far Sky (1991).