Volsdalsneset:

Nedjusterte makshøyden for boligblokker

Plan- og byggeskasutvalget i Ålesund kommune ønsker ikke 14-etasjers bygg på Volsdalsneset.

Volsdalsneset Badeflaket inngår i utbyggingsplanene til Ulsmo AS på Volsdalsneset. Tirsdag behandlet Plan- og byggesaksutvalget i Ålesund saken.  Foto: ULSMO AS

Dette er saken
  • Ulsmo AS vil bygge 150 nye leiligheter i blokker på Volsdalsneset, inkludert høyhus på 14 etasjer.
  • Prosjektet har møtt motstand fra naboer m.fl.
  • I juni i fjor skulle Ålesundbystyre sluttbehandle reguleringsforslaget for området, men utsatte saken.
  • Et argument var mangel på en områdeplan. Områdeplan er nå foreslått.

Sindre Nakken (A) 

Nyheter

Ulsmo AS prøver på nytt å få gjennomført en utbygging på Volsdalsneset. I fjor sommer ble reguleringsforslaget utsatt da bystyret manglet en områdeplan.


Ny politisk behandling i Ålesund:

Nytt forsøk på ny bydel

Adm.dir. Ingerid Ulstein og Gunvor Ulstein i Ulsmo AS gjør nytt forsøk på realisering av utbygging på Volsdalsneset.

 

Administrasjonen i Ålesund kommune har nå utarbeidet en områdeplan, og den ble behandlet i Plan- og byggesaksutvalget tirsdag kveld.

Leder i Plan- og byggesaksutvalget, Sindre Nakken (Ap) sier til smp.no at utvalget har gjort ei vesentlig endring i områdeplanen.

- Vi mener at så høye boligblokker som er foreslått, er et fremmedelement. Vi tok ned makshøyden på blokkene fra 14 til 10 etasjer, sier Sindre Nakken.

Områdeplanen blir lagt ut til offentlig ettersyn i løpet av neste uke. Da kan alle komme med innspill på områdeplanen i løpet av de seks neste ukene. Deretter går saken til bystyret, før en reguleringsplan kan bli fremmet og vurdert.