Denne har 10.000 sett i dag:

Våkn opp!

Video om norske ungdommers prestasjonspress slår an i sosiale medier.

Nyheter

Ungdomsbedriften Generasjon Prestasjon UB ved Ålesund videregående skole har holdt foredrag og workshops om unges psykiske helse i snart ett år. Men først i dag tok det helt av for ungdommene:

- Vi ville sette fokus på et problem som var mye oppe i media, men ingen tok tak i. Vi vil motvirke problemet på en annen måte enn det som er gjort tidligere, forteller daglig leder Håkon Avseth i Generasjon Prestasjon UB til smp.no.

Psykisk press

Problemet de seks ungdommene i ungdomsbedriften har sett, er unges psykiske helse.

- Én av fire norske jenter sliter i dag med en eller annen form for depresjon, dette viser statistikk fra UngData. Dagens ungdom, ikke kjønnsbasert, sliter med prestasjonspresset skapt av et storforlangende samfunn. Det er flere avgjørende faktorer for hvorfor vi føler dette presset og hvorfor det har blitt et økende problem. Vi ønsker å ta tak i problemstillingene og påvirke den farlige utviklingen hva angår psykisk helse.

Reklamevideo

I høst begynte ungdomsbedriften å lage video.

- Vi fikk hjelp av en veldig flink fotograf og redigerer, Martin Giskegjerde, som også går på skolen. Henrik Overaa hjalp oss med å lese inn tekst og vi fikk hjelp av Ocean Sound Recordings. Alle disse har hjulpet oss med å få til en presentasjonsvideo vi er utrolig stolt over, sier Avseth.

Videoen er sett over 10.000 ganger på Facebook det første døgnet.

- Det er jo enestående og vi håper det hjelper oss med å sette fokus på unges psykiske helse.

Prestasjonspress

Generasjon Prestasjon UB har som motto: Du er faktisk bra nok!

- Vi er generasjon prestasjon i en verden av depresjon, med for lite kommunikasjon, og bare fokus på telefon.

Tilbyr foredrag

Håkon Avseth, Lennart Tennfjord Alnes, Lea Kristine Skrede, Solveig Bårdsnes, Malin Vedde og Reidun Eik Dyrkorn håper videoen kan gi oppmerksomhet til deres arbeid.

- Vi tilbyr tjenester i form av foredrag og «workshops» for å sette fokus på dagens prestasjonspress blant ungdom. Vi vil være en tankevekker for både elever, lærere og foreldre. Vi skal påvirke til fellesskap -og aksept blant medmennesker gjennom pedagogisk arbeid i skolehverdagen.