Desse reiarlaga har skip i opplag

For få år sidan yra det av liv og arbeidsplassar på båtane. No ligg dei på rekke og rad langs kysten.

arbeid: Matroslærlingane Richard Tytingvåg (f.v.) og Joachim Sæbø har fått ein unik sjanse til å vere med på meir enn det dei ville gjort om båtane var i vanleg drift. Det er mykje å gjere om bord, trass i at båtane er i opplag, men etter kvart skal dei også vere med på båtar som er i oppdrag offshore. Kaptein Lars Røsvik (til høgre) har lang erfaring i bransjen og er dyktig læremeister for dei to lærlingane.  Foto: Nils Harald Ånstad

Nyheter

På Humla i Ålesund ligg sju av Farstad sine båtar i opplag for tida. Andre stader på Sunnmøre og Nordvestlandet er nær 40 andre offshorebåtar også i opplag.

Det er minst 1200 tomme sengeplassar på skipa.

 

I kartet under kan du sjå kor det ligg skip til opplag på Nordvestlandet. Klikk deg inn på kvart enkelt skip for meir informasjon.


Google maps


Les også om livet om bord på eit skip i opplag: Passar på skip og ventar på betre tider (PLUSS-sak)

Har du tips eller bilete av skip i opplag? Ta kontakt med vår journalist.