– Plastforurensning truer havet som matfat

Hvert år havner rundt 36.000 tonn søppel på norske strender og på havbunnen. Nå kreves det handlingsplan.

ILLUSTRASJON. DelEr av fangsten under søppeljakt på Skulaøya april 2014.  Foto: Privat

Nyheter

Leder i Stortingets energi- og miljøkomité Ola Elvestuen (V) fremmer denne uken et forslag i Stortinget om å forby mikroplast i kroppspleieprodukter. – Mikroplast i havet er et stort og stadig økende problem, sier Elvestuen til NTB.

Venstre ber dessuten regjeringen utarbeide en handlingsplan mot mikroplast.

Han mener det trengs en rekke tiltak for å begrense utslipp av plast i naturen.


Lykkelig utgang for kvalen med plastpose over hodet

Ålesund brannvesen og tre akvarister lykkes ikke på første forsøk med å hjelpe en kval med plastpose over hodet, men i andre forsøk fikk de det til.

  – For en sjømatnasjon som Norge er det helt avgjørende at vi gjør det vi kan for å holde havet rent. Plastforsøpling i havet har dramatiske konsekvenser for fisk og for det marine dyrelivet, og det trengs derfor en helhetlig plan for å bekjempe denne forsøplingen, sier Elvestuen.

Miljøpartiet De Grønne fremmer også denne uka et forslag om en internasjonal konvensjon mot plast.

– Plastforurensning truer havet som matfat, både i Norge og Verden. De Grønne mener Norge må ta initiativ til en internasjonal konvensjon om bruk og produksjon av plast, sier partiets nasjonale talsmann, Rasmus Hansson til NTB.

– I tillegg til klimakrisen, er plastproblemet kanskje et av de største globale forurensningsproblemene vi har, understreker han.

8.000 tonn mikroplast

Den enorme plastforurensningen til havs er hovedtemaet på Hold Norge Rent-konferansen denne uka.

Lise Guldbransen i Hold Norge Rent viser til en ny rapport der det går fram at det fra norske kilder hvert år dannes rundt 8.000 tonn mikroplast.

– Dette er små partikler som kan gjøre stor skade på livet i havet, forteller Lise Guldbransen i Hold Norge Rent til Vårt Land.


Endte opp med å rydde hele fjøra

Fra skattejakt til søppeljakt på Skuløya.

75 prosent av søppelet er plast, og hvert år havner rundt åtte millioner nye tonn plast i havet. Over 60 prosent av søppelet kommer fra land. Plasten brytes sakte ned før den blir til mikroplast. Mikroplast både inneholder og tiltrekker seg giftige stoffer, forteller Guldbrandsen.

WWF, som deltar på konferansen på Litteraturhuset i Oslo, krever at Stortinget griper inn og ber regjeringen komme på banen for å stanse virksomhet som truer livet i havet.

– Marin forsøpling påfører mange arter store lidelser når de spiser plast, surrer seg inn i garn eller skades. Hvert år omkommer eller skades over en million sjøfugl og over 100 000 pattedyr på grunn av dette. Dette må det settes en stopper for, sier generalsekretær i WWF-Norge Nina Jensen i en pressemelding.

– En ny forvaltningsplan for Norskehavet er en glitrende anledning til å løfte spørsmålet om marin forsøpling, legger hun til.

Stortingsbehandling

Hun viser til at regjeringen før jul meddelte at den ikke ville oppdatere forvaltningsplanen for Norskehavet, som ble vedtatt i 2009.

– Dette på tross av at 5 av 11 miljømål i planen ikke er nådd. Stortinget skal i løpet av våren behandle spørsmålet i forbindelse med stortingsmeldingen for naturmangfold, som regjeringen la fram rett før jul.

– Det er merkelig at regjeringen nå ikke ønsker å løfte spørsmålet om marin forsøpling gjennom en oppdatert forvaltningsplan for Norskehavet. Nå stoler vi på at Stortinget vil vise et større engasjement, sier Jensen. (©NTB)