Marin forsøpling:

Fiskere skal rydde søppel til havs

Ålesund er en av havnene som er med i prosjektet Fishing for Litter, der fiskere i Norge skal samle inn søppel til havs.

Marin forurensning Tirsdag gikk startskuddet for et innsamlingsprosjekt av søppel til havs. Dette bildet er ikke tatt på en fiskebåt - men om bord på Kystvakta under en strandryddeaksjon i Troms.   Foto: Bo Eide

Skadelig avfall Marin forsøpling dreper fisk, sjøfugl og andre dyr - enten som følge av kvelning eller andre livstruende skader.   Foto: SALT

Fishing for Litter
  • Fishing For Litter startet som et nasjonalt prosjekt i Nederland i år 2000, men har siden blitt adoptert av flere land.
  • I 2010 ble Norge og de 14 andre medlemslandene i OSPAR-konvensjonen (om vern av det marine miljøet i Nordøst-Atlanteren) bedt om å vurdere å innføre Fishing For Litter som tiltak mot marin forsøpling.
  • Miljødirektoratet leder prosjektet i Norge. Salt Lofoten AS har fått kontrakt om å lede det operative arbeidet.
  • Nofir AS (Norsk Fiskeriretur) skal ta imot og gjenvinne den delen av avfallet som består av fiskerirelatert marint avfall.
  • Kilde: Miljødirektoratet
Nyheter

Det gikk heldigvis bra med hvalen som tirsdag svømte rundt med en plastpose over hodet.

Men plast og annet søppel utgjør et stort og økende problem for livet til havs.

Hvert år havner 36.000 tonn søppel på norske strender og på havbunnen, og om lag to tredjedeler av dette er plast. Plasten brytes ned til mikroplast, som igjen havner i næringskjedene og skader fisk, sjøfugl og andre dyr.

En rapport fra World Economic Forum (WEF) anslår at det innen 2050 vil være mer plast enn fisk i havet hvis ikke noe gjøres.

Dugnad til sjøs

Heldigvis gjennomføres det noen tiltak. I dag gikk startskuddet for prosjektet Fishing for Litter, der fiskere i Norge skal samle inn marint avfall og levere det til utvalgte havner. Foreløpig er det Tromsø, Ålesund og Egersund havner som er med i prosjektet.


– Plastforurensning truer havet som matfat

Hvert år havner rundt 36.000 tonn søppel på norske strender og på havbunnen. Nå kreves det handlingsplan.Lykkelig utgang for kvalen med plastpose over hodet

Ålesund brannvesen og tre akvarister lykkes ikke på første forsøk med å hjelpe en kval med plastpose over hodet, men i andre forsøk fikk de det til.


Så langt er det sju fartøy som har meldt seg på i Ålesund, forteller prosjektleder Hilde Rødås Johnsen i Salt Lofoten, som leder arbeidet.

– Dette er en miljødugnad som fartøyene og mottakene stiller opp på. Fiskebåtene får praktisk bistand og informasjon, utstyr for å håndtere avfallet og mottak der de kan levere det, sier prosjektlederen.

–  Det er ennå anledning til å melde seg på. Vi håper vi får med mange fartøy etter hvert, legger hun til.

Gode erfaringer

I første omgang er dette et avgrenset prøveprosjekt, der målet er å høste erfaringer. Fra før er Fishing for Litter etablert i flere andre land.

– Vi er veldig spente på resultatet og erfaringene vi vil gjøre, hva slags avfallsmengder som vil komme inn. Skottland er blant landene som har hatt gode erfaringer og samlet inn store mengder avfall, sier Johnsen.

Etter uværet «Tor» svømte kvalen seg inn i en kvit plastpose.  Foto: Jan Ove Stette / Ålesund brannvesen

 

Det er Miljødirektoratet som leder prosjektet, på oppdrag for Klima- og miljødepartementet.

– Fishing for Litter vil bidra til at vi får mer kunnskap og oversikt over hvor store mengder marint avfall som kan samles inn på denne måten. Erfaringene blir nyttige i vårt arbeid med å finne tiltak og virkemidler for å redusere marin forsøpling, sier Hambro, sier direktør i Miljødirektoratet, Ellen Hambro, ifølge en pressemelding.

Under ser du hvalen som tirsdag viklet seg inn i en plastpose:

Her blir kvalen med plastpose redda.