8.000 serveringssteder skal få tilsyn:

Nå kommer smilefjes-inspektørene

Nå skal du som gjest lettere kunne sjekke de hygieniske forholdene ved en kafé eller restaurant. De første 30 smilefjes-resultatene på Sunnmøre er allerede offentliggjort.

Mattilsynet De skal dele ut nærmere 180 smilefjes, strekmunner eller surefjes i tiden som kommer. Avdelingssjef Kristin Ness (t.v.) og førsteinspektør Patricia Sandvik i Mattlisynet.   Foto: Lars Inge Skrede

– Noen er veldig hyggelige når vi kommer, og noen blir stressa

Patricia Sandvik
Smilefjes-tilsyn
  • Et smilefjes fra Mattilsynet viser hvordan vi vurderer viktige forhold som hygiene, rengjøring og vedlikehold på en kafé eller restaurant.
  • Mattilsynet startet med smilefjestilsyn i januar. Det vil derfor være mange kaféer og restauranter som ikke har fått et resultat ennå.
  • Når tilsynet er avsluttet, får virksomheten et smilefjessymbol: Smilefjes, strekmunn eller sur munn. Den dårligste karakteren på de punktene som Mattilsynet har sjekket, bestemmer smilet.
  • Tilsynsresultatet skal henges opp godt synlig for deg som vurderer å spise der. Resultatene fra smilefjestilsynet publiseres også på matportalen.no/smilefjes.
  • Hvis et serveringssted får strekmunn eller sur munn, må det som er feil rettes opp. Når det er gjort, får Mattilsynet melding. Deretter gjør tilsynet en ny vurdering på det vi fant under forrige tilsyn.
  • Mattilsynet må følge opp saken innen ti virkedager. Hvis feilen er rettet, blir smilefjessymbolet endret til et smil.
  • Kilde: Mattilsynet

Slik skal det gjøres XL Diner på Skateflua har både smilefjeset på plass - og tilsynsresultatet lett synlig.   Foto: Lars Inge Skrede

Vil helst ha smilefjes Daglig leder Mahmoud Khan driver gatekjøkkenet Sarhad Tandoori i Ålesund sentrum. Etter først å ha fått strekmunn på grunn av en feil med menyen, venter han nå på nytt tilsyn. – Og da blir det smilefjes, sier han.   Foto: Lars Inge Skrede

Nyheter

Den 1. januar startet smilefjesordningen som skal informere forbrukerne om de hygieniske forholdene ved et serveringssted.

Smilefjessymbolene deles ut i tre varianter: smilefjes, strekmunn og sur munn.

Mer enn 8.000 restauranter og kafeer i landet omfattes av ordningen. Kantiner, matservering på institusjoner, catering, bensinstasjoner og storkiosker er foreløpig ikke med.

31 spisesteder på Sunnmøre har hatt smilefjes-tilsyn

På Sunnmøre er det totalt 174 serveringssteder som nå skal sjekkes ut av Mattilsynet. En del av disse har allerede fått utført tilsyn.

– Vi satte i gang etter nyttår, og det har gått greit så langt.

– Av de 31 som har fått tilsyn, har vi delt ut 25 smilefjes, 4 har fått strekmunn og 1 har fått suremunn, sier Kristin Ness, avdelingssjef ved Mattilsynet på Sunnmøre.

Hun forteller at tilsynsordningen blir en prioritert oppgave for dem. 

Avdeling Sunnmøre har tre kontor i regionen, som alle deltar i ordningen. Foreløpig er det flest serveringssteder i Ålesund som er blitt kontrollert. Alle serveringsstedene skal ha fått skriftlig informasjon om ordningen i posten.

Inspektører dukker opp uten varsel

Men selve tilsynet skjer ellers uten forsvarsel, vanligvis av to inspektører fra Mattilsynet.

– Vi har 11 sjekkpunkter som skal gjennomgås, men vi ser over det meste visuelt. Serveringsstedet får der og da vite resultatet av tilsynet. Det er jo åpenbart kjekkest å både få og gi smilefjes, sier Patricia Sandvik, førsteinspektør i Mattilsynet. Hun er blant dem som er ute og kontrollerer serveringsstedene.

– Noen er veldig hyggelige når vi kommer, og noen blir stressa, sier hun.

Sandvik understreker at strekmunn ikke trenger å bety at det utgjør helsefare å spise på stedet. Det kan være mindre alvorlige ting som går på vedlikehold eller andre feil som enkelt kan rettes opp.

– Hittil har vi gitt én sur munn her i Ålesund. Der var det et så alvorlig forhold at vi måtte gjøre et hastevedtak og tok med oss noen varer som kunne være forbundet med helsefare, sier Kristin Ness.

– Smilefjes er skjerpende for serveringsstedene

Serveringsstedene er pliktige til å henge opp tilsynsresultatet på et godt synlig sted. I tillegg blir resultatene lagt ut offentlig på matportalen.no. Der kan du søke etter serveringssteder der du bor.  

Sjekk ut smilefjesene her

Et pilotprosjekt over flere år er gjennomført i Trøndelag og på Nordmøre høstet angivelig positive tilbakemeldinger fra publikum.

– I tillegg er dette skjerpende for serveringsstedene selv, når de vet at de blir vurdert etter smilefjes, mener Ness og Sandvik.

Ikke helt fornøyd - visste ikke om ordningen

Mahmoud Khan driver gatekjøkkenet Sarhad Tandoori i Ålesund sentrum. Han visste ikke om smilefjesordningen før inspektørene dukket opp i slutten av januar. Da fikk gatekjøkkenet strekmunn.

– Vi hadde ikke opplyst godt nok på menyen om matvarene har allergener. Som for eksempel gluten, soya og egg. Det skal vi selvsagt rette opp i. Ellers hadde inspektørene ingenting å utsette på renhold eller hygienen, sier Mahmoud.

Vil helst ha smilefjes

Han viser fram strekmunn-rapporten for Sunnmørsposten og henger den opp på veggen med teip.

– Jeg var innom Mattilsynet i dag. Jeg trodde vi skulle få smilefjes når det med menyen var rettet opp. Men vi må vente til de har utført et nytt tilsyn.

– Vi vil jo selvsagt ha smilefjes, sier han. Ellers vet ikke Mahmouid helt hva han synes om den nye ordningen.

– Jeg tror helt sikkert at kundene vil følge med på dette, sier han.

– Skulle vært innført for mange år siden

Kokk og innehaver av XL-gruppen i Ålesund, Ivar Breivik, ønsker smilefjesordningen hjertelig velkommen.

– Dette skulle vært innført for mange år siden, mener han. Alle de tre spisestedene hans i Ålesund har hatt tilsyn, og fått smilefjes.

– For oss som driver seriøst, så er ordningen veldig bra. Samtidig håper jeg dette vil kunne luke vekk aktører i den useriøse delen av bransjen, sier Breivik.

– Lettere å finne kvalitet

Han håper også at ordningen på den måten bidrar til å få tilbake rekrutteringen og statusen til kokkeyrket. Han tror også at det for publikum, ikke minst turister og tilreisende, nå vil bli lettere å finne fram til serveringssteder med kvalitet.

– Det å drive et spisested er et fag som krever kunnskap på mange områder. Så lenge du driver etter de lover og regler som gjelder, er det enkelt å få et smilefjes, sier Breivik.