Moa svømmehall:

– Burde brukt annet feste på rør i tak

Ingeniør i bygningsfysikk mener det ikke er overraskende at patentbåndene i Moa svømmehall røk.

RØR: 10 meter med ventilasjonsrør løsnet lørdag i svømmehallen på Moa. Enderøret på 30 kilo deiset i bakken. Heldigvis ble ingen av de som var i bassenget og rundt skadd. Bærebjelkene tok unna for resten, som nå er sikret med tau i en midlertidig løsning. FOTO: NILS HARALD ÅNSTAD 

Både selger i butikk og innkjøpssjef i Tools Norge bekrefter at stålkvaliteten til patentbåndet er såkalt A4.  Foto: TORBJØRN EIDHAMMER

Korrosjonsklasser C1-C5

C1 - Er ikke egnet for utendørs bruk. Er egnet til innendørs lokaler med ren atmosfære.
C2 - Er egnet for tørt innlandsklima med liten eller ingen grad av forurensing. Innendørs i uoppvarmede lokaler der kondens kan forekomme.
C3 - Er egnet i by og industriatmosfære med moderat forurensing og kystklima med lite saltinnhold. Produksjonslokaler med høy fuktighet som næringsmiddel og bryggeri industri.
C4 - Er egnet i industri og kyststrøk med moderat saltinnhold, kjemiske bedrifter og skipsverft.
C5 - Er egnet for svært korrosive miljø med høy fuktighet og aggressiv atmosfære, i bygninger med nesten konstant kondensasjon og sterkt forurensende atmosfære.

KILDE: IKM-GRUPPEN

Begrep

Korrosjon: Kommer av det å korrodere, opptæring. En kjemisk reaksjon på grunn av høy fuktighet og oksygen som gnager og etser i stykker et metall.

Spenningskorrosjon blir definert som sprekkdannelser som følge av statiske strekkspenninger og korrosjon. Strekkspenningene kan ofte skyldes ytre belastning, sentrifugalkrefter eller temperaturvariasjoner. Men kan også oppstå som følge av indre spenninger som kan skrive seg fra kaldbearbeiding, sveising eller varmebehandling.

Molybden: Sølvhvitt metallisk grunnstoff.

Varmforsinking, også ofte feilaktig omtalt som varmgalvanisering, er en velkjent, effektiv og rask måte å korrosjonsbeskytte stål på.

Varmforsinking foregår i faste anlegg med store bad. Stålet blir forbehandlet og dyppes deretter i flytende sink. Etter nedkjøling kan stålet umiddelbart tas i bruk.

Groptæring: Kalles også punktkorrosjon, og er en lokal korrosjon på passive metaller på grunn av klorid-ioner. Dette er ofte et problem i svømmehaller hvor man har et høyt klorinnhold. Derfor skal man ikke bruke A2 eller A4 stål til oppheng av innertak eller armaturer i dette miljøet.

KILDER: Ordbok, Motek AS, Wikipedia, Multiconsult

Nyheter

Hele 10 meter med ventilasjonsrør løsnet lørdag fra sitt feste under taket i Moa svømmehall.


Ålesund:

10 meter rør løsna i svømmehallen

Det var hele 10 meter med ventilasjonsrør som lørdag løsna fra sitt feste under taket i Moa svømmehall. Nå er det midlertidig festa med tau.

 

Enderøret på tre meter og 30 kg deiset i bassengkanten mens barn hadde svømmetrening.Ålesund kommunale Eiendom KF (ÅKE) er ansvarlig for drift. Avdelingsleder Birger Hjelle uttalte at røret var festet med rustfrie og syrefaste patentbånd. Flere av disse hadde på mystisk vis slitt rett av.


Rør falt ned fra taket i svømmehall

Ålesund (NTB): Mens barna hadde svømmetrening i Moa svømmehall i Ålesund, falt et stort rør ned fra taket. Heldigvis ble ingen skadd.

 

Kjemisk reaksjon

Sunnmørsposten har kontrollert patentbåndet og det er av rustfritt, syrefast stål, type A4, som er en tysk betegnelse. Innkjøpssjef i Tools bekrefter at ÅKE via sin entreprenør har kjøpt inn denne typen. På grunn av klormiljøet i svømmehaller advares det imidlertid mot å bruke stål av typen A4 på grunn av korrosjon. Enkelt forklart skjer en kjemisk reaksjon på grunn av høy fuktighet og oksygen som gnager og etser i stykker et metall.

Høgere motstand

Erik Algaard er RIF-godkjent rådgiver og ingeniør i bygningsfysikk hos Multiconsult. Han er spesialist på valg av stål i varme og fuktige miljøer.

– Dette er ganske komplisert, men der hvor det er høyt fukt- og klorinnhold i luften og store spenninger i stålet, så kan det skje såkalt spenningskorrosjon, også med syrefast A4 som er brukt i Ålesund, forklarer han.

Eksperten er klar på at man burde bruke enda høgere korrosjonsmotstand enn vanlig syrefast til å feste ventilasjonsrør i en svømmehall.

– De burde ha brukt såkalt HCR-stål (high corrosion resistant) eller lignende. Det betyr at det må være høgere molybdeninnhold. A4 anbefales ikke i svømmehaller hvor det er store spenninger og høyt klorinnhold, sier ingeniøren.

Hold deg oppdatert - følg smp.no på Facebook

Støttes

Motek AS, som leverer festemidler til byggeindustrien, bekrefter at A2- og A4-stål ikke skal brukes til oppheng av innertak eller armaturer i dette miljøet, blant annet på grunn groptæring. Det at patentbånd sliter er en kjent problemstilling for Algaard. Dette har skjedd flere ganger i Norge og i utlandet for hengestag for himlinger, opphengsbraketter og trykkrør med høy spenning. Algaard mener det ville vært bedre å bruke vanlig stål som er varmforsinket og malt til klasse C5.

– Har det noe å si at patentbåndene ble satt opp i 2010?

– Vi har opplevd at det skjer brudd etter kort tid i tilsvarende situasjoner. Konklusjonen er at de burde ha brukt HCR-stål eller vanlig korrosjonsbeskyttet stål klasse C5 til å feste rørene.

Begrep

Birger Hjelle i ÅKE sier imidlertid at entreprenør opplyser at det er brukt patentbånd av syrefast stål klasse C5.

– Det er en misforståelse. Klasse C5 er miljøklassen for atmosfæren. Stålkvaliteten til patentbåndet er A4, sier Algaard.

Innkjøpssjef Ivar Botilsrud i Tools bekrefter at patentbåndet er A4.

– Vi kommer til å følge opp saka overfor leverandør, sier Hjelle, og legger til at ÅKE forutsetter at entreprenøren har satt opp patentbånd med riktig stålkvalitet til bruk i svømmehall.

Hjelle mener opphengene skal ha en levetid på langt over 4,5 år.

– Det er ikke krav til formelt tilsyn med skriftlige rapporter ift. slike oppheng, men det gjennomføres jevnlige visuelle kontroller for å registrere eventuelt unormal utvikling, sier han.


Ansvarlig leder for drift:

– Sterkt beklagelig at rør falt ned

Avdelingsleder for drift og vedlikehold i Ålesund kommunale Eiendom (ÅKE) sier at det skal være forsvarlig med svømmetrening på søndag.Fortsatte treningen:

Stengte ikke svømmehall etter at rør falt ned

Driftslederen mener det var ikke behov for å stenge hallen etter at et stort ventilasjonsrør deiset ned i bassengkanten. De andre rørene hvilte på bærekonstruksjonen.