Utslipp av klimagasser

Nå kan du sjekke klimautslipp

På nettstedet Miljøstatus.no finner du tall for utslipp av klimagasser i din kommune.

Utslipp Tallfesting av klimagassutslipp i kommunene er en viktig brikke i kommunenes klimaarbeid. Illustrasjonsbilde 

Nyheter

Beregningene har Statistisk sentralbyrå (SSB) foretatt på oppdrag fra Miljødirektoratet. Foreløpig er ikke forurenings fra fly og båt med, men det jobbes med saken, ifølge seniorrådgiver Nina Holmengen i Miljødirektoratet.

SSB har beregnet utslipp av klimagasser i norske kommuner for årene 2009, 2011 og 2013. Beregningene er gjort for så mange kilder som kvalitets- og konfidensialitetshensyn tillater. Antallet kilder varierer derfor mellom kommuner.

I perioden 2013–2015 har utviklingsarbeid i SSB forbedret metodikken for beregningene av hvordan de nasjonale utslippstallene fordeles geografisk.

I 2014 ble fylkesfordelte utslippstall publisert for første gang med oppdatert metodikk, og nå er også noen utslippstall for alle landets kommuner publisert.

Sjekk nettstedet miljøstatus.no her (ekstern lenke)