Unge Høyre:

Vil la eiere av privatskoler ta ut utbytte

- Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder pengebruk innen utdanning, men leverer ikke bedre enn middelmådige resultater. For å gi det best mulige tilbudet til hver enkelt elev er det viktig at den offentlige løsningen suppleres med løsninger fra det private, mener fylkesstyremedlem i Møre og Romsdal Unge Høyre, Vegard Slettvoll.

Vegard Slettvoll fra Unge Høyre står i spissen for å få endret loven om utbytte i private skoler.  

Marita Staurset, leder i Ålesund AUF, er sterkt uenig med Vegard Slettvoll og vil tvert imot stramme inn regelverket. 

Nyheter

Lovverket i dag sier at eiere av private skoler innen både grunnskole- og høyere utdanning ikke har muligheten til å ta ut utbytte. Slettvoll mener denne lovgivningen gjør det mindre lukrativt å investere i skoler og at de som velger å gjøre det ofte tar ut profitt på andre måter enn utbytte som omgås loven og ofte ikke innebærer beskatning.

- Dette gjør at den nåværende lovgivningen verken gagner staten eller investorene. Unge Høyre ser på denne lovgivningen som prinsipielt feil og som verken bærekraftig eller rettferdig. Derfor har Møre og Romsdal Unge Høyres generalforsamling nå gått inn for å la eiere av privatskoler få ta med penger ut av skolen.

Les også: Isaksen må svare om privatskolekontroll

- Helt uenig!

Ei som reagerer på lovendringen Unge Høyre har gått inn for, er leder i Ålesund AUF, Marita Staurset. Hun vil heller at et eventuelt utbytte skoleeieren kan ta ut, skal gå til elevene og kvalitet i undervisningen.

- Vi i AUF tror ikke utdanningspolitikk skal handle om profitt, men om elevene og undervisning. Unge Høyre har helt rett når de sier at private barnehager og sykehjem kan i dag ta ut utbytte – men i motsetning til Unge Høyre som ønsker et frislipp av kommersielle krefter, vil vi stramme inn regelverket. Vi vil innføre en lov som hindrer barnehageeiere å ta ut utbytte og innføre forbud på privat utbytte på tjenester innenfor eldreomsorgen. At private skoler skal kunne ta utbytte er vi helt uenig i, sier Staurset på vegne av AUF.

Hun mener at det i tillegg til det økonomiske problemet vil kunne bli et distriktsproblem hvis private skoler er ute etter de stedene hvor man kan tjene mest mulig. På den måten vil de store byene blir valgt framfor mindre tettsteder eller bygder, og Staurset sikter da til et tilbud som ikke blir likt for alle.

- For oss i AUF er det veldig viktig å sikre god velferd til alle og at alle barn går på samme skole og blir kjent med mennesker med ulik bakgrunn. Derfor vil vi i AUF stramme inn privatisering i skolepolitikken med å ha strengere kontroll over hvordan skoleeieren bruker datterselskaper for å omgå regelverket, gi mer midler til utdanningsdirektoratet slik at de får større handlingsrom til å gjennomgå grundigere kontroller av privatskoler, gi strengere bøter til skoleeiere som tar ut utbytte og reversere endringene i privatskoleloven som Høyre og FrP-regjeringen har gjennomført, avslutter hun.

- Den norske skolen trenger konkurranse

Et argument som ofte blir brukt for utbytteforbudet er at fjerningen av dette vil føre til flere useriøse kommersielle aktører som vil søke størst mulig utbytte på bekostning av kvaliteten på tjenesten de leverer. Ifølge Unge Høyres Slettvoll er dette en ubegrunnet kritikk.

- Brorparten av privatskolene som drives er drevet med formål om å bruke en annen pedagogisk tilnærming enn den offentlige skolen eller kristne privatskoler. I tillegg driver staten kvalitetstilsyn slik at aktører som ikke tilfredsstiller de offentliges krav vil miste muligheten til å motta statsstøtte. Dynamikkene i markedet fungerer også slik at skoler som leverer ett dårligere produkt til sine elever vil miste søkere, sier han og legger til:

- Det skal lønne seg å tilby en løsning som elever og foresatte velger foran den offentlige. Den norske skolen trenger sårt konkurranse.

Gjør som 25.000 andre - følg smp.no på Facebook