Har 50 marine forskere

– At vi har 50 marine forskere på Campus Ålesund, er det ikke så mange som vet. Vi har det største miljøet mellom Bergen og Trondheim, sier adm.dir. Elisabeth Maråk Støle.

Nytt styre: Torsdag hadde Møreforsking Ålesund AS sitt første styremøte. Fra v. ansatterepresentant Bjørn Tore Nystrand, Tormod Thomsen, adm. dir. Firmenich Bjørge Biomarin, viserektor Marianne Synnes, NTNU i Ålesund, Bjørnar Kleiven, adm.dir. Olympic Seafood, dekan ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi ved NTNU (Trondheim), Anne Borg, Elisabeth Maråk Støle, adm. dir. i Møreforsking AS. Jan Emblemsvåg fra Rolls-Royce var ikke til stede da bildet ble tatt. Til høyre daglig leder for Møreforsking Ålesund AS, Agnes Gundersen.  Foto: Staale Wattø

Bakgrunn
  • Møreforsking Ålesund er blitt AS og NTNU er kommet inn på eiersiden. I det nye styret er halvparten fra næringslivet. Torsdag hadde de sitt første styremøte.
  • Møreforsking består nå av morselskapet Møreforsking AS og tre døtre: Møreforsking Molde AS, Møreforsking Ålesund AS og Møreforsking Volda AS.
  • Konsernet eies av Stiftelsen Møreforsking (10 prosent), Møre og Romsdal fylkeskommune (36 prosent) samt Høgskolen i Molde, NTNU i Ålesund og Høgskulen i Volda med 18 prosent hver.
Nyheter

Da har hun regnet med både de som er i Møreforsking og på NTNU i Ålesund. Og flere kan det bli.

I tillegg kommer de med doktorgrader som bedriftene sjøl ansetter. Samtidig er de en del av det globale forskningsmiljøet der utenlandske forskere også hentes hit. Sammen med fagmiljøet ved NTNU i Trondheim utgjør dette etter hvert en «hub» som Møreforsking og næringslivet ønsker å utnytte.


Møreforsking sentral i satsing på nordområdene

Regjeringen har som mål å føre en ambisiøs politikk i nordområdene. Av en pott på 150 millioner kroner går 10 prosent til Møreforsking – det vil si 14,9 millioner kroner.


Tett på næringslivet

Maråk Støle sier Møreforsking har vekstambisjoner etter å ha omorganisert seg med tre døtre i konsernet.

Hun synes det er spennende at næringslivet er så godt representert i det nye styret til Møreforsking Ålesund.

– I tider der det snakkes mye om «crossover» fra maritim sektor til andre områder er vi opptatt av å jobbe veldig anvendt med næringslivet, veldig internasjonalt og inn mot helse, det biomarine og mot Legasea-klyngen, sier hun.

Les flere nyheter fra Ålesund og omland på smp.no

Marin verdiskaping

Viserektor ved NTNU i Ålesund, Marianne Synnes, mener den marine klyngen er underkommunisert.

Bare i Møre og Romsdal har den marine sektoren en omsetning på 43 milliarder kroner og over 500 selskaper.

– Det er ingen tvil om at regionen her har komparative fortrinn med kunnskap om forvaltning, prosessering for humant konsum og formuesforvaltning. Vi har en fantastisk mulighet til å bygge kompetanse og infrastruktur, sier adm.dir Tormod Thomsen i Firmenich Bjørge Biomarin.


Avspark for klima og fisk

Onsdag er det avspark for et stort forskningsprosjekt i regi av Møreforsking i Ålesund og med støtte blant annet fra UD.


Laboratoriefellesskap

Daglig leder i Møreforsking Ålesund AS, Agnes Christine Gundersen, forteller at aktørene har et laboratoriefellesskap der de utfyller hverandre. Sjøl har Møreforsking tre laboratorieenheter: På Atlantherhavsparken der de gjør forsøk med levende fisk og krepsdyr, i Gangstøvika har de en prosesseringslab der de foretar biologisk prøver og lagringsforsøk med fisk. Og på NTNU i Ålesund har de et biokjemisk laboratorium.

Gjør som 25.000 andre - følg smp.no på Facebook