Olympic Shipping

Frivillig lønsreduksjon i Olympic

- Viktig tiltak for å sikre arbeidsplassane, seier Stig Remøy.

Direktør Stig Remøy i Olympic Ship as. ARKIV  Foto: Anne-Mari Tomasgard

Nyheter

Dei tilsette i offshorereiarlaget Olympic i Herøy, har gått med på ei frivillig ordning med mellombels lønsreduksjon. Avtalen er godkjent sentralt i forbunda, og har vore ute på uravrøysting blant medlemmane.

Avtalen om lønsreduksjon er inngått mellom Olympic, Norsk Sjøoffisersforbund (NSOF), Norsk Sjømannsforbund (NSF) og Det Norske Maskinistforbund (DNMF). Lønsreduksjonen er gjeldande frå og med 15.februar.

- Dette er eit svært viktig tiltak for å sikre arbeidsplassane og styrke reiarlaget sin posisjon framover. Heile næringa er inne i ei svært utfordrande tid no. Vi er difor glade for at dei tilsette har stilt solidarisk opp for å hjelpe til i ein vanskeleg situasjon, seier Stig Remøy, adm.dir. i Olympic i ei pressemelding.

Olympic har så langt sendt ut 36 varsel om permittering, men faktisk permitterte er godt ned på 20-talet. Avtalen som no er inngått gjer at Olympic står betre rusta for å kome seg gjennom utfordringane som følgje av vedvarande låg oljepris, meiner selskapet.

Mannskapet har også tidlegare gjort sitt for å få ned kostnadane i selskapet, gjennom reduksjon i tillegg for 2015 og forlenga turnusperiodar i 2016.

- Vi er glade for at vi har greidd å halde dei fleste i arbeid. Olympic sin overordna strategi er å halde på mest mogleg mannskap og kompetanse gjennom denne krisa. Vi er optimistar og trur at den negative trenden vil snu. Vi ser likevel at inneverande år kjem til å bli tøft, seier Remøy.