Personalsjefen opprørt etter tillitsbrudd:

– Dette er en grov systemsvikt

Personalsjef Olav Finnøy vil forsikre om at en lignende tabbe aldri vil skje igjen. Sjukehuset lot en kvinne jobbe nesten 12 år som sjukepleier uten autorisasjon.

Personalsjef Olav Finnøy til venstre. Her sammen med fagdirektør Odd Veddeng og ass. direktør Helge Ristesund.  Foto: KNUT ARNE AARSET

Nyheter

Fylkesmannen i Møre og Romsdal oppretter tilsynssak etter at en kvinne er avslørt på Ålesund sjukehus. Kvinnen har jobbet snart 12 år i helseforetaket uten lovpålagt autorisasjon.

Kvinnen fikk jobb til tross for at hun ikke hadde fullført utdanningen sin.

LES OGSÅ: Avslørt da nummer skulle legges inn

Hvordan kunne dette gå an, personalsjef Olav Finnøy?

– Først vil jeg si at det er en helt klar svikt. Den gangen kunne dette skje på grunn av et tillitsforhold mellom leder og den aktuelle sjukepleier. Saken ble dessverre ikke fulgt opp.

– Dette er en grov systemsvikt, fortsetter Finnøy.

Nye kontrollsystemer

– Er dette mulig i dag?

– Nei, det er ikke mulig fordi vi har andre kontrollsystemer. I tillegg er det ekstra kontroll rundt lønn. Man får ikke lønn som sjukepleier uten å ha levert gyldig autorisasjon.

Personalsjef Olav Finnøy har ikke tillit til forklaringen kvinnen har levert inn om at det var en kaotisk periode hvor hun mistet oversikten. Kvinnen har videre forklart at hun bare husker at hun hadde tatt hovedoppgaven og trodde hun besto, og da hadde hun lagt vekk alt sammen og ikke tenkt noe mer på saken.

– Nei, jeg har ikke tillit til forklaringen. Vi har avsluttet arbeidsforholdet og vi ser på dette som et tillitsbrudd som det skal mye til å rette opp igjen.

– Er helseforetaket blitt lurt i saken?

Saken er svært alvorlig fordi en sjukepleier må ha autorisasjon for å jobbe. Det er ikke noe du bare vil glemme, sier Finnøy.

Han legger til at det i løpet av de snart 12 årene ikke har kommet inn klager på den ansatte.

– Kan kjøre bil, men ikke uten sertifikat

– Neida, det har ikke det. Hun har gjort en jobb som sjukepleier, men dette med autorisasjon er som med bil. Det er mulig å kjøre, men du har ikke lov uten sertifikat.

– Blir hun politianmeldt?

– Nei, men saken er meldt til Helsetilsynet og de vil nok vurdere restriksjoner i forhold til hennes muligheter til å få autorisasjon også, mener Finnøy.

Personalsjefen mener alle avvik gjør at rutinene må kontrolleres.

– Går det rundt flere på sjukehusa i Møre og Romsdal som ikke har autorisasjon?

– Jeg mener at det ikke gjør det, men teoretisk sett kan det hende. Vi påpeker overfor lederne at det skal være en sikkerhet. Som sagt har det ikke skjedd uheldige hendelser rundt personen, men saken viser at dette ikke var godt nok fra enheten.

Selv om Finnøy mener det ikke er mulig å ansette folk uten autorisasjon i dag på grunn av nye systemer, så vil administrasjonen be lederne gå tilbake for å vurdere om det har vært mulig å få jobb uten autorisasjon på seksjonene tidligere.

Finnøy mener det vil være en kvalitetssjekk at helseforetaket nå får mulighet til å dokumentere at de har orden i systemene sine gjennom tilsynssaken hos Fylkesmannen.