Herøy-rederi gjør milliard-nedskrivinger og fortsetter gjeldsforhandlinger:

– Tror vi skal komme i mål

Styret i Havila har bestemt at selskapet skal drives videre - og gjør samtidig nedskrivninger på nær 1,4 milliarder i regnskapet. – Vi er ikke i mål med en totalløsning, men tror vi skal komme i mål, sier adm. dir. Njål Sævik etter onsdagens styremøte.

Etter styremøtet onsdag møtte adm. dir. Njål Sævik media. – Vi er ikke i mål med en totalløsning, men tror vi skal komme i mål, sa han blant annet.   Foto: Anne-Mari Tomasgard

Flaggskipet «Havila Subsea» i opplag på Leinøya i Herøy.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Det har de siste dagene foregått en kamp for å berge offshorerederiet Havila Shipping fra konkurs. Etter at styret var samlet til møte onsdag, ble det sendt ut flere børsmeldinger seint på ettermiddagen.

Styret har bestemt seg for å drive selskapet videre, og har ryggdekning for dette fra bankene.

Fortsetter forhandlingene

Vedtaket innebærer at selskapet forhandler videre med finansielle kreditorer med mål om å oppnå en løsning som har til hensikt å sikre selskapet handlingsrom for å komme gjennom en krevende situasjon i de markedene selskapet opererer, heter det i børsmeldingen som omhandler dette.

De gjentar at rederiet har stanset utbetaling av renter, avdrag og andre forpliktelser - slik det framgikk av avtalen som ble gjort kjent tirsdag.

– Styret legger til grunn for sitt vedtak at fortsatt drift er det alternativ som forventes å gi den beste løsning for alle interessenter, heter det videre i meldingen.  

Kampen om Havila:

- Det er noen som vil statuere et eksempel

Styreleder i Havila Shipping, Per Sævik, tror investorer som ønsker statuere et eksempel er grunn til at avtalen om en refinansiering av det kriseramma rederiet gikk i vasken.


– Ingen langsiktig løsning

– Vi er ikke i mål med en totalløsning, men tror vi skal komme i mål, sier adm.dir Njål Sævik etter styremøtet.

Havila Shipping starter nå på nytt for å få avtale med banker og obligasjonseiere. Utover kvelden vil selskapet starte nye dialoger med bankene. Til sammen handler det om ti til tolv banker, ifølge Sævik. Han kan ikke si noe om når en endelig løsning er på plass.

– Forhåpentligvis er selskapet berget. Dette er ikke noen langsiktig løsning. Vi må ha en ny avtale med banker og obligasjonseiere, sier Sævik.

Han kan ikke si noe om tidsperspektivet.

– Men vi kan ikke holde på i årevis, slår han fast.

– Kan du si litt om hvilke interessekonflikter som er her?

– Det er obligasjonseiere som ønsker seg bedre vilkår. Og så er det enkelte obligasjonseiere som mener at bankene har tatt for stor del av kaka, sier Sævik.
 
– Sover du godt om natta for tida?
– Ja, jeg sover stort sett godt, men det blir av og til litt grubling, innrømmer Sævik.

– Og du kommer til å sove bedre i natt enn du gjorde i går natt?

– Ja, men det har også noe å gjøre med når jeg la meg og stod opp igjen, smiler Sævik.

– Samarbeidspartnerne skal ikke merke det som skjer

Selskapet blir nå drevet videre som vanlig. Og Sævik understreker at samarbeidspartnerne ikke skal merke noe av det som skjer rundt finansene.

Havila Shipping har for tida fire av sine 27 skip i opplag.
Før nedbemanning hadde selskapet 800 ansatte. Av disse var knapt halvparten norske, og 270 til 280 av disse igjen er busatt i Møre og Romsdal og Nordfjord.

Etter styremøtet onsdag møtte Sævik media. Ett av temaene som kom opp var om Sævik håper på hjelp fra politikerne i ei tid der oljenæringa sliter. Men Sævik har ikke tro på at det er fra politisk hold hjelpa vil komme:

– Jeg tror vi skal klare det selv denne gangen også, sier han.

Nedskrivninger på nær 1,4 mrd.

Samtidig som styret har bestemt at selskapet skal drives videre, er det også vedtatt å gjøre grep i regnskapet for fjerde kvartal 2015, som legges fram for børsen 29. februar.

– Skipsverdier og aktivert vedlikehold nedskrives med totalt 1.388 millioner kroner, heter det i en annen børsmelding

– Markeder hvor Havila Shipping  opererer sine fartøy i er svært utfordrende. Innvirkningen på skipsverdier antas å være betydelige. Markedsverdier basert på en villig selger og villig kjøper er usikker. Vurderingene selskapet har gjort må ses i lys av den nevnte usikkerheten, heter det i meldinga, onsdag ettermiddag.


Havila:

Granheim har trukket seg fra styret

Årsaken skal være at han ønsker å unngå diskusjon og tvil om potensielle framtidige interessekonflikter.

 

Styremøte på Mjølstadneset

Havila har fått ryddegutt

Bankene som har penger til gode i Havila Shipping har engasjert en erfaren ryddegutt for å greie opp i gjeldsfloka.