Overskudett betydelig redusert:

Tøffere tider på Ålesund lufthavn

Ålesund lufthavn, Vigra fikk et overskudd på 15,8 millioner kroner i 2015,

Nedgang Avinor-sjef Tor Hånde i taxfreebutikken i avgang utland. Det omsettes for 60 millioner årlig i taxfree ved flyplassen, men inntektene er synkende, noe som viser igjen på flyplassens overskudd.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Det er en nedgang på 17 millioner fra 2014.

- Til tross for at 2015 ga et pent overskudd for Vigra, og at vi fortsatt er en av bare sju flyplasser i Norge som leverer overskudd, er resultatet redusert med 17 millioner sammenlignet med foregående år sier lufthavnsjef Tor Hånde.

- Resultatet gjenspeiler at markedssituasjonen i vår region er vesentlig endret det siste året, legger Hånde til.

Reduserte inntekter

Sammenlignet med 2014 har Ålesund lufthavn, Vigra fått redusert sine inntekter, samtidig som interne belastninger i regnskapet har økt.

- På grunn av nedgang i antall passasjerer, er inntektene fra lufthavnavgiftene redusert med over 6 millioner kroner på Vigra i 2015, sier Hånde.

Også lufthavnens kommersielle inntekter ble redusert i 2015 sammenlignet med året før. Inntektene fra dutyfreesalget gikk ned som et resultat av at antall utlandspassasjerer ble redusert. Også parkeringsinntektene gikk ned sammenlignet med 2014.

Mer nedgang

Hånde forventer en ytterligere nedgang i inntektene i år.

- Det har vi kalkulert med, men vi tror dette vil ta seg opp igjen om ikke alt for lenge. Flyplassens inntekter følger de bølgedalene som er i næringslivet lokalt, sier Hånde.