77 i nytt kommunestyre

Blir demokratiet bedre jo flere politikere vi får?

Et godt råd fra rådmannen? Astrid Eidsvik, Eva Vinje Aurtdal og Tore Johan Øvstebø er med i forhandlingsutvalget i Ålesund.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Dette var blant spørsmålene som ble stilt da ti kommuner skulle forhandle seg fram til hvordan man løser den politiske organiseringa i en ny storkommune på Sunnmøre.