Innstilling fra valgkomiteen:

Kinserdal får tilbud om to nye år

Dagens styre i Helse Møre og Romsdal får tilbud om å fortsette i to nye år.

Stein Kinserdal er spurt om å fortsette som styreleder til 2018 i Helse Møre og Romsdal. 

Nyheter

Valgkomiteen i Helse Midt-Norge vil tirsdag legge fram sin innstilling rundt hvem som skal sitte i styret i Helse Møre og Romsdal fra 2016 til 2018.

Ingen endringer

Etter det Sunnmørsposten erfarer, vil ikke valgkomiteen foreslå endringer i Møre og Romsdal.

Det betyr at styreleder Stein Kinserdal og resten av styret blir sittende, om ikke andre forslag fra enkeltmedlemmer blir vedtatt.

– Det er lite sannsynlig at noen vil gå mot valgkomiteen, sier en troverdig kilde.

Vurderte å trekke seg

Omstridte Stein Kinserdal ble bedt om å gå av ordfører- og råmannskollegiet Orkidé på Nordmøre. Legeforeningen i Kristiansund, Ålesund og Volda skrev også en mistillitserklæring mot Kinserdal.

LES OGSÅ: Krever Kinserdals avgang

Kystverk-direktør og eieroppnevnt styremedlem, Kirsti Slotsvik, gikk ut sammen med ansatterepresentanter og sa at hun ville vurdert sin egen stilling om hun var Kinserdal.

Etter kontroversielle e-poster og et omstridt møte med helseministeren i Oslo, vurderte styrelederen selv like før julen 2014 å trekke seg. Da deler av korrespondansen ble lagt på bordet, uttalte han:

– Jeg har i hvert fall erfart at e-poster skrevet i full fart ikke er en god idé.

Orientering

Etter det Sunnmørsposten kjenner til har valgkomiteen tillit til at Kinserdal skal lede Helse Møre og Romsdal-styret i to år til.

I valgkomiteen som legger fram dette forslaget for styret i morgen sitter leder Ola Strand, Paul S. Valle, Britt Tove Welde og Randulf Søberg.

Verken Valle eller Welde ønsker å uttale seg om Sunnmørspostens opplysninger. Strand og Søberg har ikke vært tilgjengelig.

– Møtet er ikke før i morgen. Jeg har ingen kommentarer før styret har behandlet saken, sier Welde.

Utsetter offentlighet

Valgkomiteens innstilling av kandidater er unntatt offentlighet inntil styret er ferdig med saken. Styremøtet blir også trolig lukket under valgkomiteens gjennomgang av forslagene, og vedtaket blir trolig utsatt offentliggjort til formell oppnevnelse i foretaksmøte.

Kommunikasjonsdirektør Tor Harald Haukås sier til Sunnmørsposten at Strand tirsdag vil orientere styret om arbeidet komiteen har gjort.

– Styreleder Stein Kinserdal: Vi kjenner til at du er spurt om å fortsette i to nye år, og at valgkomiteen vil foreslå at styret blir sittende. Etter alt bråket i sjukehusstriden var du inne på tanken rundt å trekke deg fra styret. Hva er bakgrunnen for at du nå ønsker å fortsette?

– For det første har jeg sagt i ett år at jeg ønsker å fortsette. Under alt bråket var det viktig å komme seg videre. Nå har vi gjennomført høringer, før vi konkluderte. Nå er jeg overbevist om at det trengs kontinuitet rundt å realisere bygging av nytt sjukehus. Først og fremst synes jeg det er kjempespennende å være med på å få til et bedre helsetilbud i Møre og Romsdal, og det kreves mer enn to år for å få til det.

Innstilt på å fortsette

Kinserdal sier til Sunnmørsposten at han er trigget av oppgaven. Det ligger i hans arbeidsform å ville ha resultater av det han går inn i.

– Så du bekrefter at du er spurt om å fortsette?

– Komiteleder Ola Strand har orientert meg om at det vil være et forslag om å opprettholde styret som det sitter i dag, fordi vi er inne i en stor omstillingsprosess. Jeg har bekreftet at det er helt i tråd med mine ønsker.

Misforstod nikk

Tidligere toppsjef Astrid Eidsvik fikk 4. desember 2014 signaler fra Kinserdal om at Høie hadde latt det skinne gjennom at statsråden mente Hjelset var det opplagte valget av sjukehustomt for nordfylket. Dette var seks dager før Astrid Eidsvik og daværende konstituert direktør Daniel Haga skulle legge fram sine forslag for styret.

Les også: Helseministeren ønsket Molde

Kinserdal har senere avvist at han mente dette, og fortalte media at han misforstod et nikk fra Høie.

Eidsvik gikk av senere samme dag, men hevdet i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite at hun bestemte seg for å gå av søndag 30. november.

Les også: – Høies ønske var problematisk

Korrupsjonsanklager

Kinserdal skrev også dette rundt sluttavtalen til Eidsvik som det ble forhandlet om:

«Formelt sett er jeg enig med Petter. Jeg valgte imidlertid på bakgrunn av tilsvarende saker/avtaler i HSØ og praktiseringen av dem, å sjekke med Torbjørg. Hun har sjekket praksis i HMN, og jeg oppfatter det slik at HMN «vil ha et ord med i laget». Torbjørg gir ingen konkrete signaler, men jeg tolker henne slik at hun mener mulighetene til å få til en god avtale for deg, er bedre dersom du står i stillingen til over nyttår, og så slutter med samme type begrunnelser som jeg har beskrevet over.»

Dette førte til anklager om korrupsjon i styremøtet 17. desember 2014, men Eidsvik har selv avvist at hun tolket det slik. Flere stusset over at sluttavtalen til Eidsvik ikke var klar, 13 dager etter at hun trakk seg på dagen.

LES MER: Alt om sjukehussaken

– Lei av bråk

Kilder opplyser at en av årsakene til at valgkomiteen ikke foreslår nye kandidater er at de ikke ønsker å skape «uro» med nye styremedlemmer før rettssaken mot Kristiansund kommune i mai.

Kommunen har saksøkt staten fordi de mener det er gjort lovbrudd i saksprosessen fram mot tomtevalget på Hjelset i Molde.

Slik ser styret i Helse Møre og Romsdal ut i dag:

  • Stein Kinserdal, leder.
  • Petter Bjørdal, nestleder.
  • Kirsti Slotsvik, eieroppnevnt.
  • Svein Anders Grimstad, eieroppnevnt.
  • Torbjørg Vanvik, eieroppnevnt.
  • Charles Austnes, valgt av ansatte.
  • Kirsti Sevaldsen, valgt av ansatte.
  • Jan Arve Antonsen, valgt av ansatte.

I tillegg er Håvard Bolme, Hilde Furnes Johannesen, Elise Vegsund og Jan Øyvind Kringstad vararepresentanter valgt av ansatte.

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Nyheter