En gulrot til yrkesfaglærere

Kan du tenke deg en framtid som yrkesfaglærer i videregående skole? I tilfelle settes det i gang eget utdanningstilbud i Møre og Romsdal - med muligheter for å få stipend.

behov: Kartlegging i Møre og Romsdal fylkeskommune avdekket at 23 yrkesfaglærere innen teknikk og industriell produksjon ikke oppfylte kravene for fast tilsetting og hadde behov for utdanning. Illustrasjonsfoto: Marius Beck Dahle. 

Nyheter

– Utdanningssted blir enten Ålesund eller Molde. Det vil vi ta stilling til når vi ser på antall henvendelser og hvor de kommer fra, sier Jarle Landro, rådgiver/koordinator for treårig yrkesfaglærerutdanning (YFL) ved NTNU i Trondheim.

– Mye tyder på at det blir flest søkere fra Sunnmøre. Men det blir en vurdering om de lenger nord i fylket foretrekker å dra til Ålesund, eller Trondheim, tilføyer han.

Ringerunde

NTNU tilbyr altså treårig yrkesfaglærerutdanning (bachelor) i Møre og Romsdal innen teknikk og industriell produksjon. Dette er det utdanningsprogrammet i videregående opplæring som favner bredest - over 90 yrker.

Forutsetningen er at det blir nok søkere etter at fristen er utgått 15. april.

– Dette legger vi mye arbeid i. Etter fristen kommer vi til å ta en ringerunde til samtlige søkere for å finne ut hvor mange som er reelle søkere og hvor mange som er kvalifisert, sier Landro.

Oppfylte ikke kravene

Bakgrunnen for denne satsinga er en kartlegging Møre og Romsdal fylkeskommune gjorde sist høst. To år tidligere var det gjennomført en nasjonal kartlegging som viste at 1.000 yrkesfaglærere ikke oppfylte kravene til fast tilsetting.

NTNU i Trondheim og Høgskolen i Oslo og Akershus har tatt initiativ overfor fylkeskommunene for å få dette på plass. De satte inn tiltak der behovet var størst. NTNU har hatt samarbeid med Nordland fylkeskommune, og nå altså Møre og Romsdal fylkeskommune.

11 mill. kroner

Myndighetene har satt av 11 millioner kroner til stipend for fagarbeidere som ennå ikke er tilsatt i skolen men som søker yrkesfaglærerutdanning. Det er en viktig del av det såkalte yrkesfagløftet. Det gis stipend både til de som søker seg til en treårig yrkesfagutdanning som nå startes opp i Møre og Romsdal, men også for dem som vil ta praktisk pedagogisk utdanning.

Landro peker på at det har vært spesielle utfordringer i de fylkene som har hatt mest oljerelatert næringsliv.

Det har vært veldig sterk konkurranse med industrien om arbeidskrafta. Nå kan altså vanlige fagarbeidere omskolere seg til å bli lærere i videre gående og kanskje få stipend.

Stipend

Ordningen gir mulighet for stipend på 200.000 kroner per student blant dem som tar treårig yrkesfaglærerutdanning.

– Vi kommer ikke utenom at det blir konkurranse om dette. Det er den enkelte fylkeskommune som prioriterer, sier Landro.

Det deles også ut stipend på 100.000 kroner til de som tar praktisk pedagogisk utdanning. Samme tanken ligger bak denne gulroten; at det er et udekket rekrutteringsbehov i landet. Gjennomsnittsalderen på fagarbeidere som blir yrkesfaglærerstudenter ligger på rundt 40 år, og Landro regner ikke med at alderssammensetningen vil endre seg mye framover.

 – Dette er veldig motiverte studenter, sier han.

Flere veger til yrkesfaglærer

Søkerne må dokumentere at de har to år yrkesteori etter fagbrev. Landro sier det mest vanlige er at en har fagskole. Da kan en ta praktisk pedagogisk utdanning og blir ferdig på to år gjennom deltidsstudium.

De som ikke har fagskole kan enten ta treårig yrkesutdanning eller gå via fagskolen og ta praktisk pedagogisk utdanning, et løp som tar minst fire år.