Ålesund med i forslag til transportplanen

Samferdselsministeren mottok mandag grunnlagsdokumentet for Nasjonal Transportplan 2018-2029
Nyheter

Topplederne i transportetatene vil være til stede sammen med samferdselsministeren. Forslaget som legges frem er et faglig grunnlag for samferdselsdepartementet og for Stortinget.

SISTE: Møreaksen ferdig innen 2029 - bompenger: 500 kroner

Det vektlegges større bevilgninger til vedlikehold.

- Totalt er det anslått et etterslep på 55-60 milliarder kroner innenfor riksveg, jernbane og kyst, opplyses det.

Innfartsvegen til Ålesund

- I Ålesund rangeres E136 Breivika-Lerstad og E39 Vegsund-Breivika, og i Molde rangeres E39 Bolsønes-Årø innafor regjeringens kriterier og rammer. Det legger grunnlaget for bypakker i de to byene. Målsettingen med bypakker er å begrense veksten i biltrafikk og legge til rette for klimavennlige transportformer, heter det i anbefalingen som overrekkes Regjeringen.


Møreaksen ferdig innen 2029

Kyststamvegen blir så dyr at Vegdirektoratet stiller spørsmål om det lar seg realisere tross milliarder i bompenger.