Stad skipstunnel

Motbakke for skipstunnelen

Kun en kraftig økning i overføringene til samferdsel kan berge Stad skipstunnel. Nye krav til samfunnsøkonomisk lønnsomhet gjør tunnelen blir langt vanskeligere å realisere.

Stor tunnel: Stad skipstunnel vert bygt etter det største alternativet, og vil kunne ta unna 84 prosent av kysttrafikken. 

Nyheter

Stad skipstunnel er lagt inn med statlig finansiering på 2,3 milliardar kroner, i forslaget til Nasjonal Transportplan 2018-29. Det gir ingen garanti for at tunnelen blir bygd.

Den samfunnsøkonomiske netto-nytta er beregnet til minus 960 millioner kroner, nesten en milliard kroner, går det fram av rapporten som ble lagt fram mandag.

Krav til lønnsomhet

Fungerende kystdirektør, Arve Dimmen, erkjenner at de nye lønnsomhetskravene har gjort jobben tyngre med å få realisert skipstunnelen.

– De nye lønnsomhetskravene som transportetatene nå legger til grunn må vi forholde oss til. Det innebærer at en forutsetning for realisering av skipstunnelen er at bevilgningene økes til høy ramme, sier Dimmen.

Høg ramme betyr i praksis at overføringene til veg, jernbane og farleder økes med rundt 35 milliarder kroner i året hvert eneste år fra 2018 til 2030.

Siden bevilgningene i dag allerede ligger på et rekordhøyt nivå, er det svært få som tror at det er mulig.

– Vi jobber videre med skipstunnelen under forutsetning om at den skal realiseres. Vi gjør nå ferdig forprosjektet som så skal kvalitetssikret gjennom en KS2, sier Dimmen.

Vil styrke sjøtransport vesentlig

Bygging av Stad skipstunnel vil styrke sjøtransporten på Stadhavet vesentlig, heter det i NTP-forslaget som mandag ble lagt fram for samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Du kan laste ned rapporten her (ekstern side)

– Byggingen av Stad skipstunnel vil bidra til å styrke sjøsikkerheten på Stadhavet. Stad skipstunnel vil være verdens første skipstunnel og et vesentlig bidrag for å bedre framkommelighet og sikkerhet for persontransport, godstransport, fiskefartøy og fritidsflåten, i et av de mest værutsatte og farlige havstykkene langs norskekysten. Lokale forhold gjør at framkommeligheten i området kan være nedsatt selv på dager med ellers gunstige værforhold, heter det i rapporten.


Møreaksen ferdig innen 2029

Kyststamvegen blir så dyr at Vegdirektoratet stiller spørsmål om det lar seg realisere tross milliarder i bompenger. 

 

Vil bygge p-hus på Vigra

Avinor vil bygge nytt parkeringshus ved Ålesund lufthavn i 2019.