Krever svar fra justisministeren om flytting av rettssaker

Senterpartiets Jenny Klinge ber justisminister Anders Anundsen svare på om Domstoladministrasjonens plan om å flytte alle lagmannsrettssaker fra mørebyene til Trondheim er i tråd med regjeringens politikk.

STILLER SPØRSMÅL Senterpartiets Jenny Klinge ber justisministeren svare på om rettssaker kan flyttes til Trondheim.  Foto: Staale Wattø

PENGESPØRSMÅL Frps parlamentariske leder Harald Tom Nesvik stiller spørsmål om det er penger som er grunnen til flytting av rettssaker til Trondheim.   Foto: NTB Scanpix

Nyheter

– Jeg sender nå et skriftlig spørsmål til justisministeren om dette, sier Klinge til smp.no.

Frostating lagmannsrett er i pengeknipe og har bestemt seg for å flytte de ankesaker som til nå har gått fra domstolens lokaler i Ålesund, Molde og Kristiansund - til Trondheim, melder NRK Møre og Romsdal.

Endringen er planlagt å gjelde allerede fra etter påske, og vil spare utgifter på reisebudsjettet til lagmannsretten.

I stedet må vitner, advokater og andre aktører i rettssaken ta turen til Trondheim.

Ingen ekstraservice til fylket

Klinge stiller seg uforstående til begrunnelsen.

– Det er ikke slik at rettssakene som går i Møre og Romsdal er å regne som en ekstraservice til fylket. Reiseavstander og nærhet til domstolene er selvstendige begrunnelser for hvorfor det er slik at lagmannsretten har lokaler og skal tilby tjenester både i Ålesund, Molde og Kristiansund, påpeker Klinge.

Ikke regjeringens feil

Parlamentarisk leder i Frp, Harald Tom Nesvik, reagerer på at regjeringen får ansvaret for at rettssaker nå flyttes til Trondheim.

– Hele strafferettskjeden har fått betydelig økte rammer de siste årene, sier Nesvik.

Han stiller spørsmål om det er andre årsaker som ligger bak flytting av rettssaker fra Møre-byene til Trondheim.

– Domstoladministrasjonen ønsket en voldsom sentralisering av tingrettene og foreslo som kjent at tingretten i Volda og Kristiansund skulle legges ned.  Det ble stoppet. Om det er derfor de nå kommer med forslag om å sentralisere ankesakene i lagmannsretten til Trondheim, vet jeg ikke. Men dette er noe jeg vil gå grundige inn i, sier Nesvik.


Kakefeiring for tingretten

Kampen mot nedlegging har ført fram, og dei tilsette i Søre Sunnmøre tingrett kan sleppe jubelen laus.


Har fullmakt til å flytte

Som ikke bestrider Domstoladministrasjonens rett til å iverksette tiltak som dette.

– Å gjør endringer som de nå forslår har de fullmakter til å gjøre, sier Nesvik.

Justisminister Anders Anundsen har en uke på seg til å svare på det skriftlige spørsmålet fra Klinge.

Frostating lagmannsrett hadde 111 rettsmøter i Møre og Romsdal i fjor, og rundt halvparten av disse ble ført i Ålesund, mens resten gikk i Molde og Kristiansund.