SSB: Alvorlig, men ikke dramatisk for norsk økonomi

Krisen i oljesektoren – anført av et dramatiske fall i oljeprisen – rammer hardt på Sør- og Vestlandet. Men for norsk økonomi som helhet, er ikke situasjonen dramatisk, ifølge SSB.

SSB-direktør Christine Meyer er ikke spesielt bekymret for norsk økonomi.  Foto: NTB scanpix

Nyheter

– Situasjonen for norsk økonomi er alvorlig, men det er ingen krise. Effekten på det samlede aktivitetsnivået har vært relativt begrenset. Det viser den norske økonomiens evne til å takle svingninger, sa administrerende direktør Christine Meyer da hun presenterte de økonomiske utsiktene til Statistisk sentralbyrå (SSB) torsdag.

Oljebransjen: 50.000 oljejobber forsvinner i nedturen

Oslo (NTB): Oppturen etter oljekrisen kommer først i 2018, og fram til da skal 50.000 jobber bort, ifølge en ny rapport fra bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass.


Hovedårsakene til at skadevirkningene ikke har vært større, oppsummeres med retningslinjene for bruk av oljepenger, solide statsfinanser, pengepolitikken og en fleksibel valutakurs. Den svake kronekursen og lavt rentenivå har motvirket den negative effekten oljefallet har på økonomien.

Robert Voldnes bidrar til nyskaping: Kriseramma? Her kan du få hjelp

Riktignok har økonomien siden sommeren 2014 vært inne i en klar konjunkturnedgang, oljeprisen har falt til rundt en tredel av toppnivået og veksten i brutto nasjonalprodukt (BNP) uten oljen var på svake 1 prosent i 2015. Det er den laveste veksten siden finanskrisen i 2009. Dessuten har arbeidsledigheten økt med 1,5 prosentpoeng på halvannet år.

Sjekk Nav-direktørens råd: Det ER jobber å få

Situasjonen er ventet å vedvare ut 2016, da ledigheten skal nå et toppnivå på 4,7 prosent, og snu til en forsiktig konjunkturoppgang neste år, ifølge byråets prognoser. I takt med bedrede konjunkturer ventes det at arbeidsledigheten reduseres til 4,1 prosent i 2019. Hele prognoseperioden fra og med 2017 til og med 2019 vil være preget av en forsiktig konjunkturoppgang. (©NTB)

Statoil-bonus:

- Mildt sagt umusikalsk

Statoil møter skarpe reaksjoner på selskapets bonusutbetalinger «midt under oljekrisen».