Årets opptak til videregående:

Her blir det kamp om plassene

Sjekk hva årets søkere har som sitt førstevalg.

I grafikken over kan du velge skole, og sjekke hvor mange som har søkt seg til utdanningsprogrammene. På mange programmer er det flere søkere enn plasser.

Nyheter

Det kan bli kamp om plassene ved flere videregående skoler.

I grafikken over kan du klikke deg inn på alle de videregående skolene i Møre og Romsdal og se hvor kampen kan bli størst.

Ikke alle har rett

Tallene viser hva søkere som har ungdomsrett har satt som sitt førstevalg.


36 prosent flere søkere i år:

Naturbruk i skuddet

– Alle ungdommer har rett på tre års videregående opplæring, som må fullføres i løpet av en femårsperiode. Ungdom som har brukt opp retten, men har søkt på nytt, er ikke med i disse tallene, forklarer Geir Løkhaug i fylkeskommunen.

– Det er en del som har søkt som ikke har rett, men som kan få plass likevel, legger han til.

De som ikke har ungdomsrett kan måtte smøre seg med tålmodighet. I verste fall må de vente til både første- og andreinntaket er unnagjort, før skolene har oversikt over hvor mange "ekstra" de kan ta inn.

Mange vil til Borgund

Ikke alle vil få oppfylt førstevalget sitt.

– For eksempel ser vi at elektrolinja på Borgund har 100 søkere, og 75 plasser. Da vil det være karakterene som avgjør, sier Løkhaug i fylkeskommunen.

Borgund Borgund videregående skole er populær blant årets søkere. Totalt har 398 ungdommer med rett til skoleplass satt Borgund som sitt førstevalg.  

Men slaget er ikke tapt før det endelige inntaket er avgjort.

– Det kan være at vi kan gjøre noe med kapasiteten, for eksempel øke antall plasser på et studie som har mange søkere. Elevene som har søkt kan også fremdeles endre på søknaden, eller takke nei til plasser, sier han.

Gjer som fleire enn 25.000 andre - lik smp.no på Facebook

Får svar i juli

Førsteinntaket er trolig klart rundt 7. juli, mens andreopptaket skjer 8. august. Elevene har da ei ukes svarfrist på seg.

Under ser du den fullstendige listen over hvilke utdanningsprogram på Sunnmøre som har flere søkere enn plasser. Hold musen over for mer informasjon om antall søkere og plasser.