36 prosent flere søkere i år:

Naturbruk i skuddet

Fiske og fangst ser ut til å være i skuddet for ungdom som søker skoleplass i videregående. Det samme gjelder grønt naturbruk.

Fiske og fangst Mange velger blått naturbruk når de søker seg til videregående utdanning.  Foto: Staale Wattø

Sett Sjøbein Kristine Aarnes er prosjektmedarbeider i Sett Sjøbein. 

Nyheter

De fire videregående skolene i Møre og Romsdal som har naturbruk på timeplanen, opplever i år 36 prosent økning i antall søkere sammenlignet med 2015. 128 søker seg til ei naturbrukslinje mot 94 i fjor.

10 mangler ungdomsrett

Ved Ålesund videregående skole har de totalt 29 søkerere som har naturbruk som førsteønske til 21 plasser.

10 av disse har ikke ungdomsrett.

- Ungdomsrett innebærer rett til tre år videregående skole enten fram til fagbrev eller vitnemål. De som ikke har ungdomsrett har brukt opp denne retten, opplyser avdelingsleder Åge Birger Hofseth.

- De senere årene har vi sett at fylkeskommunen, som er skoleeier, har prioritert tydelig de med skolerett. De som ikke har, blir satt inn der det er plass. Slik skolebruksplanen ser ut nå, har vi ikke plass til flere enn 21 elever fordelt på halvannen klasse. Det betyr at det er plass til 19 søkere med ungdomsrett og to uten, tilføyer han.


 

 Stabil søknad i Herøy

Ved Herøy videregåande skule forteller rektor Gullik Kjelstadli om stabil søknad til naturbruk.

- Jeg hadde kanskje forventa mer. Den negative trenden innen offshore gjør at jeg tror det blir enda større fokus neste år. Men det må være et ønske fra ungdommen om å bli skipper eller fisker, presiserer han.

- Ålesund og Fræna videregående skoler er de største når det gjelder fiske og fangst. De har akvakultur i tillegg og har kanskje en halv eller hel klasse i tillegg til det vi har, påpeker  Kjelstadli.


 

Han synes søkertallet representerer en spennende dreining.


- Folk hører stadig vekk om båter som kommer i land med kjempefangst til store verdier. Ungdommen registrerer også dette.

Skolen opplever ikke spesiell nedgang innen teknikk og industriell produksjon (TIP).

Derimot er det god søknad til helse og oppvekst.

- Innen offentlig næring er det sikre jobber. Det representerer en trygghet, sier Konstali og tilføyer at bygg og anleggsteknikk spesielt opplever god søknad i år.

Flest søkere til naturbruk i Fræna

Ved Fræna videregående skole er det 40 som har søkt seg til 21 plasser.  31 har ungdomsrett, ni er uten. Det er 11 flere enn de 29 som søkte seg til naturbrukslinja i Ålesund.

- Vi er veldig fornøyd med søkninga, sier rektor Arne Tjelle. - Det er 100 prosent oversøkning. I fjor hadde vi 18 søkere.

Et hav av muligheter

– Har du skrevet under kontrakt for lærlingtiden ennå?


Tjelle er litt overrasket over at det faktiske søkertallet er høyere i Fræna enn ved Ålesund videregående skole med tanke på Ålesunds omland og fiskerihistorie.

Egen båt kan være trekkplaster

Han spekulerer på om årsaken kan være at de har egen båt som gir god og praksisnær trening. Ålesund videregående leier en mindre båt.

Fræna videregående eier båten "Tiro" med plass til overnatting for hele klassen. Det er også planer om å bygge en egen undervisningsbrygge i Harøysund der båten ligger.

- Vi er veldig fornøyd med søkningen. Elevene vet nok at havbruksnæringa går inn i gode tider. Derfor opplever vi oversøkning, mener Tjelle.

Gjer som fleire enn 25.000 andre - lik smp.no på Facebook

Økning også på Gjermundnes

Ved Gjermundnes videregående skole har de i år fått 52 primærsøkere til naturbruk, 44 med ungdomsrett.

- Det er bra økning i forhold til 45 søkere i fjor, sier assisterende rektor Asbjørn Gisnås. Han er ikke overrasket over tallet.

- Vi har merket økt interesse når vi har besøkt ungdomsskolene, vi har vært på messer og vi har hatt hospitering - noe som er en mer krevende øvelse fordi vi dekker hele fylket.

Over 100 elever var her i november på naturbruk og en del på mekaniske fag. Til mekaniske fag (TIP) er det mer ordiinær søkning med 20 søkere, opplyser han.


I år har grønt naturbruk 42 plasser, men Gisnås sier de diskuterer tallet med inntakskontoret.

- Vi har foreslått 49. Det har med oppbygging av praksisparti på sju elever i hvert parti.

- Velger du landbruk kan du bli agronomutdannet. Eller du kan bli anleggsgartner eller idrettsanleggsoperatør. Det er samme opplegg med fører til to ulike fagbrev.

Heste- og hovslagerfaget har også to ulike fagbrev: innen hestefaget og hovslagerfaget, opplyser han.

Sett Sjøbein veldig fornøyd

- Vi er veldig fornøyd med årets søkning innen fiskeri- og havbruksrelaterte utdanninger i Møre og Romsdal.

Totalt er det en økning på over 28 prosent flere søkere som har valgt naturbruk (VG1), fiske og fangst (VG2) og Akvakultur (VG3).

Møre og Romsdal ligger over landsgjennomsnittet med sine søkertall til disse utdanningene, sier prosjektmedarbeider Kristiane Aarnes i Sett Sjøbein som er et rekrutterings- og kompetansesamabeid for marin næring.