Møre bispedømme:

Svakt synkende oppslutning for kirka i Møre og Romsdal

Oppslutningen rundt dåp og konfirmasjon er høgst i landet og gudstjenestedeltakelsen er stabil.

Fra venstre: Stiftsdirektør Bjørn Olaf Storhaug, Ann-Kristin Sørvik, leder av Møre bispedømmeråd, og biskop Ingeborg Midttømme. 

Nyheter

Det viser Årsrapport 2015 for Møre bispedømme, bispedømmet som har samme grenser som fylket Møre og Romsdal.

81,5 prosent av alle innbyggerne i Møre og Romsdal er medlemmer. I 2011 var 85,2 prosent medlemmer. I rene tall var det 218.562 medlemmer i 2011, mot 216.003 i 2015.

Så antall medlemmer er ikke sterkt synkende, men befolkningsveksten i fylket sørger for en prosentvis større nedgang.

Gjør som flere enn 25.000 andre - lik smp.no på Facebook

Seremonier

I 2015 ble det gjennomført 2.175 dåper, 2.735 konfirmasjoner, 475 vigsler og 2.204 gravferder i bispedømmet.

88 prosent av alle foreldre som hører til Den norske kirka døper barna sine. 78 prosent av alle som blir født blir døpt.

94 prosent av alle døpte 15-åringer velger konfirmasjon, noe som er 84 prosent av alle 15-åringer.

For både dåp og konfirmasjon er dette høgst i landet.

98,7 prosent av dem som dør får kirkelig gravferd.

Les flere nyheter