Fylkesordføreren om Frostating lagmannsrett

Krever stopp i flytting til Trondheim

Fylkesutvalget krever at Frostating lagmannsrett stopper flytting av saker fra Møre og Romsdal til Trondheim.

Fylkesordfører Jon Aasen (Ap).  Foto: Staale Wattø

Nyheter

I en uttalelse fra fylkesutvalget, sendt til Frostating lagmannsrett, Justisdepartementet og Kommunaldepartementet, blir det slått fast at det ikke er akseptabelt at saker som skal opp for lagmannsretten blir flyttet fra lagrettene i Ålesund, Molde og Kristiansund til Trondheim.

– Regning til vitner og tiltalte

– Fylkesutvalget i Møre og Romsdal finner det uakseptabelt at Frostating lagmannsrett av økonomiske årsaker ikke lenger skal gjennomføre ankesaker lokalt i Møre og Romsdal. Lagmannsretten sender med det regningen videre til tiltalte, advokater, vitner og andre aktører i rettssakene fra vårt fylke, skriver fylkesutvalget i uttalelsen som er undertegnet fylkesordfører Jon Aasen.

Fylkespolitikerne etterlyser en statlig samordning, samt at lagretten forholder seg til retningslinjene om lokal statlig tjenesteproduksjon.

– Frostating lagmannsrett kan ikke berge eget budsjett med å sende regningen til andre. Fylkesutvalget etterlyser sterkere statlig samordning og helhetsperspektiv i denne saken slik at vi får til best mulig bruk av offentlige ressurser, heter det i uttalelsen fra fylkesutvalget.

Justisminister Anders Anundsen vil ikke hindre at saker for lagmannsretten flyttes fra Møre og Romsdal til Trondheim.

Også Sunnmørsposten på lederplass mener at Domstoladministrasjonen skyver utgifter over på vitner, sakkyndige, tolker og forsvarere. Dette Domstoladministrasjonen uenig i, og de har gitt sitt tilsvar gjennom avisa.


Lagmannsretten

Stopper ikke flytting til Trondheim

Justisminister Anders Anundsen vil ikke hindre at saker for lagmannsretten flyttes fra Møre og Romsdal til Trondheim.Frostating flytter ankesaker til Trondheim

Lagdommer skuffa over Frps regjeringsinnsats.