Oljenedtur på Vestlandet:

Ledigheten øker mer enn ventet

Arbeidsledigheten fortsetter å stige, og veksten overrasker ekspertene. Regjeringen beskyldes for å undervurdere krisen i norsk økonomi.

Justert for sesongvariasjoner var det 4,8 prosent arbeidsledige i januar i år, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) onsdag. Det tilsvarer 134.000 personer. Illustrasjonsbildet viser supplyskip fra Farstad Shipping i opplag i Ålesund i begynnelsen av januar.  Foto: NTB scanpix

Fakta om arbeidsledighet
  • I januar var det 134.000 arbeidsledige, justert for sesongvariasjoner.
  • Dette utgjorde 4,8 prosent av arbeidsstyrken, mot 4,6 prosent ved forrige publisering i desember (onsdag justert opp fra 4,5 prosent).
  • I mai 2014 var 3,2 prosent ledige. Antallet uten jobb har dermed økt med 47.000 siden da, 31.000 av disse var over 24 år.
  • Antallet ledige gikk opp med 5.000 personer fra oktober i fjor til januar i år. Det er innenfor feilmarginen, men i tråd med trenden.
  • Antallet sysselsatte økte med 7.000 fra oktober i fjor til januar i år. Også det er innenfor feilmarginen.
  • Arbeids- og velferdsetaten Nav har sine egne arbeidsledighetstall. De viste at 3,3 prosent av arbeidsstyrken var registrert som helt ledige i mars i år, tilsvarende 89.334 personer.
  • Nav-tallene viser en ledighet på 4,7 prosent i Rogaland, mens 2,2 prosent står uten jobb i Oppland og Troms.
  • (Kilde: Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse, Nav)
Nyheter

– Vi har hele tiden sagt at det er betydelig usikkerhet knyttet til utviklingen i arbeidsmarkedet, sier finansminister Siv Jensen (Frp) til NTB.

I statsbudsjettet anslår regjeringen en arbeidsledighet på 4,5 prosent i 2016. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser et høyere nivå. Justert for sesongvariasjoner var det 4,8 prosent arbeidsledige i januar i år, viser arbeidskraftundersøkelsen til SSB.

Siden mai for to år siden har antallet arbeidsledige økt med 47.000 i Norge. I alt står 134.000 personer uten jobb, ifølge SSBs anslag.

Nye 4.500 personer risikerer å miste jobben i løpet av året

Krisen i offshore supply går fra vondt til verre. Rederiforbundet anslår at inntil 4500 personer i offshore supply og på rigger kan bli oppsagt eller permittert i løpet av dette året.


Undervurderer

Arbeiderpartiet mener regjeringen lenge har undervurdert situasjonen i norsk økonomi.

– Den er langt mer alvorlig enn regjeringen la til grunn i statsbudsjettet, sier finanspolitisk talsperson Marianne Marthinsen.

I Stortingets spørretime onsdag ville hun vite hvor mange nye arbeidsplasser regjeringens kutt i formuesskatten har skapt, men noe konkret svar fikk hun ikke.

– Vi får ikke noe svar på hva som er sysselsettingseffekten av skattekuttene, fordi det ikke gir noen effekt, sa partikollega Dag Terje Andersen.

Farstad-sjefen kommenterer ledighetsutviklingen: – Har ingen grunn til å så tvil om anslagene

Finansminister Siv Jensen mener skattekutt er et av flere virkemidler som demmer opp for krisen. Den hardt kritiserte tiltakspakken på 4 milliarder kroner i statsbudsjettet, er et annet grep hun viser til.

– Vi har kommet med en rekke langsiktige tiltak som vil bidra til at det fødes flere bedrifter, men jeg tror alle skjønner at dette tar litt tid, sier hun og viser til at mange av dem mister jobben i oljenæringen skal over i andre bransjer.

– Det er vekst i deler av norsk næringsliv og nedgang i andre. Denne todelingen bidrar til å gjøre situasjonen krevende, sier Jensen.

Overrasket

Arbeidsledigheten er høyere enn ventet, konstaterer sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets. Han peker på at AKU-tallene ikke alltid er helt presise.

– Men dagens tall passer godt inn i et bilde der arbeidsledigheten er gradvis stigende og sysselsettingen har stagnert. De forrige tallene som viste litt nedgang i ledigheten, fremstår nå som noe misvisende for den underliggende utviklingen, sier han.

Bruce tror Norges Bank er for optimistisk i sitt anslag om en snittledighet på 4,6 prosent i år.

Tiltak

Regjeringen bør legge fram nye og målrettede tiltak mot arbeidsledigheten på Sør- og Vestlandet i revidert nasjonalbudsjett, mener samarbeidspartiet KrF.

– Siden ledighetsveksten er konsentrert om Sørvestlandet trenger vi tiltak i denne regionen som virker raskt, mener KrFs finanspolitiske talsmann Hans Olav Syversen.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) står i spissen for regjeringens kamp mot den økende arbeidsledigheten. Onsdag viste ferske SSB-tall at 4,8 prosent sto uten jobb i januar.   Foto: NTB Scanpix

SVs Snorre Valen foreslår at regjeringen blant annet sørger for å framskynde byggingen av nye kystvaktskip, noe LO også har foreslått, i tillegg til å elektrifisere ferjeflåten og sette i verk nye prosjekter innen bygg og anlegg.

– Tiltakene regjeringen til nå har lagt fram er lite målrettede. Skattekutt virker ikke som medisin mot ledighet, sier han.

Til kravet fra KrF svarer Jensen at regjeringen fortløpende vurderer nye tiltak mot arbeidsledighet.

– Vi skal nå begynne arbeidet med revidert nasjonalbudsjett. Det gjør vi med innsikt i hvordan økonomien utvikler seg, sier hun. (©NTB)


Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Nyheter