Petter Smart på sjukehuset

– Vi redder ikke liv, vi redder skjebner. Når folk plages, hjelper vi dem til bedre funksjon og livskvalitet og til mindre bruk av smertestillende, sier ortopeder ved Ålesund sjukehus.
Nyheter