Utdanner fagfolk som skal jobbe med vann

– Vannbransjen trenger dyktige fagfolk. Det skal vi gi dem fra landets beste studium i vann- og miljøteknikk.

NTNU Ålesund En skål i reint Brusdalsvann for det nye studiet som skal utdanne framtidas vanningeniører. F.v. Kristoffer Brandsrud, Terje Tvedt, Kristian Fjørtoft, Elin Nerem, Glenn Christer Stormark og Razak Seidu. 

Vi opplever et sterkt ønske fra bransjen om å utdanne fagfolk som kan jobbe med vannforsyning

Terje Tvedt
Nyheter

Razak Seidu synes ikke det er noen grunn til beskjedenhet når NTNU i Ålesund nå lanserer et splitter nytt studietilbud. Professoren er for øvrig en kapasitet innen sitt fagfelt både nasjonalt og internasjonalt, og han er blant lærerkreftene når nye vanningeniører skal utdannes i Ålesund.