LilleStortinget:

Vil gi våpen til vektere

Regjeringen i LilleStortinget vil styrke politiet, men også gi våpen til vektere.

Fylkesordfører Jon Aasen åpnet LilleStortinget på Fagerlia VGS tirsdag. Statsminister Lisa Norlèn leste opp Regjerningens mål i trontalen.

Dette er saken
  • 240 elever ved Fagerlia videregående skole danner storting og regjering gjennom skolekonseptet «LilleStortinget».
  • Hensikten er å skape samfunnsengasjement og økt forståelse for hvordan demokrati og styresett i Norge fungerer.
  • Sunnmørsposten sender debatter og regjeringsmøter direkte på smp.no.
  • Første sending er Trontalen kl. 10.00 tirsdag.
  • Onsdag fra kl.09.15 vises trontaledebatten
  • Onsdag fra klokka 13 vises spørretime og partilederdebatt
  • Torsdag fra kl.10.15 vises plenumsdebatt og votering
Nyheter

I rollespillet LilleStortinget skal elever ved Fagerlia VGS i løpet av tre dager lære politisk liv og funksjoner.

I dagens trontale la Statsminister Lisa Norlén (H) fram regjerningens forslag til ny politikk.

Et av forslagene er å bevæpne vektere.

- Politiets kapasitet og kompetanse skal styrkes. Det skal øves mer og flere skal bli trent til å håndtere terror og alvorlige hendelser, sa statsminister Norlén i trontalen tirsdag.

Her finner du den nye Ålesund-sida!

I en proposisjon til LilleStortinget foreslår regjerningen at også vektere skal få bære våpen i situasjoner der trusselen i Norge er ekstra høy.

- PST vurderer sikkerhetsnivået i Norge, og når trusselbildet er stort, og når situasjonen således krever det, skal også vektere bære våpen, heter det i proposisjonen.

Forslaget skal behandles i komiteer og partigrupper før det kommer opp til behandling i LilleStortinget.


«LilleStortinget» ved Fagerlia videregående:

Ministere klare for makt

Trontalen leses opp og regjeringen Norléns politikk for neste år kunngjøres. Kontroversielle forslag vil etter hvert komme.

 

Stiller krav til innvandrere

Regjeringen vil også endre vilkårene for å få norsk statsborgerskap.

Nye statsborgere må bestå en statsborgserskapstest.

- Den skal sikre at nye landsmenn kan vårt språk og kjenner vår kultur og verdier. Vi vil også at de skal lykkes og integreres, sier statsminister Lisa Norlén.

Regjeringene vil spre nye landsmenn utover landet.

- Vi vil foreslå 7-årig opphold i en kommune utpekt av staten,sier statsminister Norlén.

Se video av åpningen og trontalen i LilleStortinget i toppen av siden

Respekt

I løpaet av det tre dager lange rollespillet vil over 240 elever ved Fagerlia delta i ulike politiske roller. Et "storting" med 169 representanter vil møtes jevnlig, først til åpning, så trontaledebatt, spørretime, plenumsdebatter og votering.

- I tillegg til pensum skal elever læres opp til å bli selvstendinge mennesker som forstår samfunnet rundt seg. Respekt og forståelse for andre sine argument og holdninger. Respekt for at andres verdier. Det siste kan være det vanskelige, sier fylkesodrfører Jon Aasen i sin hilsen til de unge politikerne.

- I rollespillet LilleStortinget vil dere lære å argumentere, se at saker har flere sider. Men dere må også lære å respektere flertallet. Det er demokrati, sier Aasen.

Møtene i LilleStortinget vil bli streamet på smp.no. Neste sending er onsdag klokka 09.15, da med trontaledebatt.

- Dette blir tre utrolig spennende dager, sier rektor Yngve Omenås ved Fagerlia VGS.

Medieelevene ved Fagerlia VGS har opprettet sin egen nettavis "Fagerlia Budstikke" under LilleStortinget.

Her kan du lese mer om LilleStortinget og få fortløpende oppdateringer