Nå blir bybanen utredet

Bor du i nærheten av en stasjon på bybanen mellom Moa og sentrum? Det får du snart vite.

Bybanekamerater Kommunikasjonssjef Thor W. Bjørlo i Norsk Bane i samtale med Jarle H. Steffenssen, MDG, Anders Lindbeck, SV og Sindre Nakken, Ap.  Foto: Hilde Hovik

Nyheter

Det ble en god kveld for bybanetilhengerne i Ålesund bystyre torsdag. Flertallet bestemte at kommunen blir med på spleiselaget som skal betale Norsk Barne AS for å utrede traséen for en eventuell bybane i Ålesund.

Fornøyd

– Vi håper å være i mål med finansieringen av prosjektet i løpet av få uker. Da er vi klare for å sette i gang arbeidet, sa en fornøyd Thor W. Bjørlo.

Kommunikasjonssjefen i Norsk Bane fulgte debatten fra tilhørerplass i bystyresalen, og var selvsagt glad for at et mindretall i formannskapet ble snudd til et flertall for bybaneutredning i bystyret.

Kan stoppe

– Vi innser at framdrifta for bybanen kan bli stoppet dersom vi hadde gått for rådmannens forslag, sa Aps Sindre Nakken til smp.no etter bystyret. Ap og Krf snudde, og sørget for at et forslag fra SV og Miljøpartiet De Grønne om å gå for traséutredning fikk flertall.

Finasiering

I sin innstilling til formannskapet på tirsdag, gikk rådmannen inn for at at de 200.000 bybanekronene i budsjettet ikke skal brukes til å finansiere en traséutredning. Der endte det med et flertall for et forslag som blant annet sa at utforming av framtidig bypakke må tilpasses en eventuell bygging av bybane på strekningen Moa - Sentrum.

Da formannskapet diskuterte saken, manglet det også 100.000 kroner på at baneutredningen var fullfinansiert.

– Økonomien rundt traséutredningen har vært en utfordring, men de siste dagene har vi fått sterke og konkrete signaler på at dette er mulig å få til i nær framtid, sa Jarle H. Steffenssen fra Miljøpartiet de Grønne.

Det er etter et initiativ fra Daaekvartalet Kompetanse AS at Norsk Bane AS har gitt tilbud på en detaljert utredning til 650.000 kroner.

– Og det er et godt tilbud, sier Thor W. Bjørlo.

Skape tvil

Høyre, FrP og Ålesundlista stemte imot å bruke penger på denne utredningen nå, og Edvard Devold (H) gikk langt i å antyde at hele bybaneprosjektet kan være den berømte proppen i bypakkesaken.

– Denne formuleringen er egnet til å skape inntrykk av at Ålesund ønsker å bygge bybane i stedet for å fullføre innfartsvegen, sa Devold. En slik tvil kan påvirke fremdrift og prioritering av hovedvegsystemet rundt Ålesund.

Frustrasjon

Og som i formannskapet, ble det også uttrykt mye frustrasjon over bypakkesaken fra bystyrets talerstol. Ingen skjønner riktig hvem det er som stopper framdrifta, og det var flere bifallende nikk til Venstres Steffen Falkevik som sa at han egentlig hadde lyst til å glemme hele bypakken ei stund og vente til regionkommunen er et faktum.