– Verst for mødrene

Sentraliseringa til Trondheim blir verst for mødrene.

Klinikksjef Ove Økland er mest bekymret for de gravide med truende for tidlig fødsel.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Det sier Ove Økland som er klinikksjef for barn og unge i Helse Møre og Romsdal.

– Hovedutfordringa blir for mellom 30 og 50 gravide hvert år i Møre og Romsdal med truende for tidlig fødsel. Disse må flyttes til St. Olav, og for mange kan det bli lange opphold der. Dersom barn under 26 uker blir født i Ålesund, bør de fortsatt få startbehandlinga her, sier Økland.

Bakgrunn: Ålesund kan miste tilbudet for de aller minste

Faktafeil

Klinikksjefen er ikke overrasket over konklusjonen i rapporten, men den inneholder noen faktafeil som må rettes før styret i Helse Midt-Norge gjør vedtak i denne saken.

– Feilene ligger i diskusjonen om hvilken kategori seksjonen i Ålesund plasseres i. Viktige kriterier her er antallet spesialsjukepleiere og om neonatalogene den siste femårsperioden har jobbet på avdelinger med flere av de minste pasientene. Her er det faktafeil om avdelingen i Ålesund som må rettes opp, sier Økland.

Kompetanse

Ove Økland sier at avdelingene både i Ålesund og i Trondheim er små både i nasjonal og internasjonal målestokk.

– Denne rapporten betyr at neonatalogene våre fortsatt må hospitere ved større nyfødtavdelinger med jevne mellomrom. Seksjonen i Ålesund har hatt et nært samarbeid med Ullevål og Lund i Sverige de siste tjue åra. Dett er de to største neonatalmiljøene i Norden.

Klinikksjefen peker også på at Helse Midt-Norge har vurdert kvaliteten på tilbude både i Trondheim og i Ålesund to ganger tidligere.

– Sist i 2007-2008 uten at det ble funnet forskjeller, sier Ove Økland.

Ove Økland sier at han er forundret over at denne rapporten er lagt fram før den nødvendige kvalitetssikringen som partene var enige om.

– Samtidig som rapporten ble offentliggjort, skulle det også legges fram en intervjuundersøkelse som er gjort med foreldre som har hatt barne sine til behandling i Trondheim og i Ålesund eller på begge plassene. Til sammen skulle dette utgjøre grunnlagsmaterialet for avgjørelsen i styret i Helse Midt-Norge i juni, sier Økland.  

Relaterte saker: