Ny hørselssentral på sjukehuset i Ålesund:

Dramatisk kutt i ventelister for hørselssjekk

68 ukers ventetid har blitt redusert til 17, og nå kan det bli "drop in" for å sjekke hørselen.

Åpning Seksjonsleder Gøril Ohrstrand på hørselssentralen fikk blomster fra direktør Espen Remme i Helse Møre og Romsdal som også fikk æren av å klippe snoren. Til høyre står avdelingssjef Odd Arvid Lange ved Øre/Nese/Hals.   Foto: Nils Harald Ånstad

Nyheter

Stor stas på sjukehuset i Ålesund tirsdag med høytidelig åpning av den nye hørselssentralen.

– Sentralen er like gammel som sjukehuset, men etter 45 år i de samme lokalene var det på høg tid å flytte inn i nye, sier avdelingssjef på øre/nese/hals, Odd Arvid Lange.

Venter over ett år på hjelp

Helse Møre og Romsdal lover bedring og mindre venting.


Ventetid

Trange og tungvinte lokaler har gjort at ventetida for sjekk av hørsel og tilpasning av høreapparat har vært svært lang i Ålesund. I fjor måtte folk vente i 68 uker, men nå er den nede i 17 uker og på full fart lenger ned også.

– Og de ansatte har greid å redusere ventetida også før seksjonen var på plass i de nye lokalene, sa direktør Espen Remme i Helse Møre og Romsdal som fikk æren av å klippe snor på åpningsdagen.


Mer effektivt

– Vi får en mye bedre flyt i arbeidet og kan jobbe mer effektivt.

Det sier audiograf Gøril Ohrstrand som er seksjonsleder på hørselssentralen som nå har fått fem arbeidsplasser for måling av hørsel. Én ny audiograf er tilsatt slik at de nå er seks til sammen.

– Vi har også fått en ny sekretærstilling slik at audiografene ikke trenger  bruke tid på å håndtere ventelister og bestillinger. Det frigjør nesten en audiografstilling i tillegg til de seks, forteller Odd Arvid Lange.

Nye tilbud

Med nye og effektive lokaler, planlegger hørselssentralen også nye tilbud.

– Vi vil gjerne få til det vi har kalt servicedager der folk kan komme innom uten timeavtaler for å få gjort mindre ting - f.eks. med høreapparatene. En slags drop in rett og slett, forteller Gøril Ohrstrand.

Overlege Tone Stokkereit Mattsson på øre/nese/hals sier at pasienter som blir henvist til hørselssentralen, nå får gjort det som skal gjøres på én dag. Både kontroll av hørselen og besøk hos legen.

Ta det tidlig

Etter hvert som befolkningen blir eldre, får også flere problemer med hørselen.

– Og det er viktig at folk tar tak i dette tidlig slik at de kan få hjelp før det skaper for store problemer, sier Gøril Ohrstrand. Det har skjedd mye med utviklingen av høreapparat, og vi håper at det snart skal være like naturlig å få høreapparat som det er å få briller når man begynner å se dårlig.

Nyfødte

I dag blir hørselen til alle nyfødte scannet, og man kan derfor oppdage hørselsskader svært tidlig.

– Hvis scanningen indikerer at noe er galt, blir den neste testen foretatt på hørselssentralene på det sjukehuset der barna blir født. Men hvis det trengs mer oppfølging, behandler audiopedagogisk avdeling på Åse førskolebarn fra hele fylket, forteller Odd Arvid Lange.

Audiopedagogisk avdeling var i sin tid et pionerprosjekt, og har så langt overlevd alle innsparingstiltak.

Fornøyd

Halfdan Slinning er selvsagt også fornøyd med at de lange ventelistene på hørselssentralen i Ålesund nå er histore. Slinning leder Hørselshemmedes Landsforbund i Ålesund, og de er glade for at folk nå kan slippe å reise til andre sjukehus for å få hjelp.

– Dette er veldig positivt. Først og fremst for alle voksne på Sunnmøre, men for barn gjelder dette hele fylket, sier Slinning.