Helsetilsynet skal granske barnevernssaker

På oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet starter Helsetilsynet nå en større gjennomgang av akuttsaker og saker om omsorgsovertakelse i barnevernet.

Statsråd Solveig Horne (Frp) har bedt Helsetilsynet gå gjennom saker i barnevernet. ARKIVFOTO.  Foto: MORTEN HJERTØ/SMP

Nyheter

Målet er å få mer kunnskap om behandlingen av barnevernssaker i Norge, og utenom selve saksbehandlingen, så skal det sakkyndige arbeidet og behandlingen i fylkesnemnda ettergås.

Barnevernet har fått kritikk for måten de griper inn på, eller at tiltak kommer for sent eller for tidlig.

– Departementet ønsker å få kunnskap om hvordan systemet fungerer, hvordan tvangssakene behandles og om hva som skjer i de tilfellene det svikter, melder Helsetilsynet på sine nettsider.

Stor gjennomgang

I en pressemelding fra departementet sier statsråd Solveig Horne følgende:

– Jeg er trygg på at Helsetilsynet vil kunne løse dette på en god måte. De har høy legitimitet og god kompetanse om barnevernets system og regler, og har det overordnede ansvaret for tilsynet med barnevernet. De kan komme raskt i gang med et oppdrag, sier Horne.

Hun varslet en gjennomgang av enkeltsaker i desember i fjor.

Nå ønsker statsråden å få et bilde av hvordan systemet fungerer. Hun legger til at det også gjøres mye godt arbeid i barnevernet.

Det er ikke klart når Helsetilsynet skal levere sin rapport, men antall barnevernssaker som skal gjennomgås må være høyt nok til å dekke ulike deler av landet, og inkludere store og små kommuner - og barn i ulike aldre.

– Enkeltsakene kan samlet gi informasjon om hva som eventuelt svikter og hvorfor svikt oppstår. Gjennomgangen vil gi verdifull kunnskap som vi kan bruke for å videreutvikle barnevernet, sier Solveig Horne.