Skal seile gjennom en virtuell Stad skipstunnel

Et knippe erfarne skipsførere og loser får i juni prøve seg på en virtuell seilas gjennom Stad skipstunnel.

En detaljert modell av hurtigruteskipet MS «Midnatsol» skal brukes i simulatorseilasen - for å teste ut den mulig nye farleden gjennom Stad skipstunnel.   Foto: Anne Grethe Nilsen/Kystverket

Nyheter

En skipsmodell og en terrengmodell ble nylig testa ut og verifisert ved simulatorsenteret Force Technology i København, og i juni får to kapteiner og to loser prøve seg på den virtuelle seilasen, melder Kystverket på hjemmesidene sine.

Simulatorseilasene gjennom Stad skipstunnel skal gjennomføres under ulike værforhold og om bord i to forskjellige fartøystyper - et 150 meter langt godsfartøy og hurtigruteskipet MS «Midnatsol». Seilasene blir utført ved hjelp av en digital modell av området fra Ulvesundet til Vanylvsfjorden, går det fram av artikkelen.


Stad skipstunnel

Motbakke for skipstunnelen

Kun en kraftig økning i overføringene til samferdsel kan berge Stad skipstunnel. Nye krav til samfunnsøkonomisk lønnsomhet gjør tunnelen blir langt vanskeligere å realisere.


Simulatroseilasene blir gjennomført for å se om den planlagte tunnelen er tilstrekkelig sikker for passering med dimensjonerte fartøy, og erfaringene vil gi et bedre beslutningsgrunnlag for å avgjøre hvilke navigasjons- og manøvreringshjelpemidler som er nødvendige for skipstunnelen, og detaljer rundt entrings- og ledekonstruksjoner, heter det.


Bygginga kan starte i 2018

Arbeidet med Stad skipstunnel kan starte allereie i 2018 om alt går etter planen.


‒ Virtuellbasert prosjektering og testing i et realistisk simulatormiljø er en effektiv måte å teste skipstrafikken i ny farled fra Ulvesundet gjennom tunnelen og ut Vanylsfjorden. Vi skal være så sikker som mulig på at tunnelen kan brukes som forutsatt og under de aller fleste værforhold, sier prosjektleder Terje Andreassen i Kystverket.


Besøkte høgskolen

Onsdag ettermiddag var kong Harald og president Grybauskaite innom Høgskolen i Ålesund.


Erfaringer fra simulatortestene vil inngå som en egen delrapport i forprosjektet som skal overleveres Samferdselsdepartementet våren 2017.

Sunnmørsposten har ved en rekke anledninger skrevet om simulatorsenteret ved Norsk Maritimt Kompetansesenter, og så tidlig som i 2008 kunne studenter ved Høgskolen i Ålesund prøve seg på simulatorseilas nettopp gjennom Stad skipstunnel - også dette som følge av et samarbeid med Kystverket.