Jordbruksoppgjeret

Bondeopprop i Volda

Bøndene vil tette inntektsgapet i år. Ørsta-ordførar Stein Aam (Sp) var mellom dei som greip ordet då eit trettitals bønder samla seg til opprop på ei attelege ved Volda Turisthotell måndag føremiddag.

Opprop Ørsta-ordførar Stein Aam var mellom fleire som måndag føremiddag i Volda tok til orde for betra vilkår for landbruket. 

Nyheter

Høvet var å markere kravet som i dag vert lagt fram til landbruksforhandlingar: Bøndene krev ei ramme på 860 millionar kroner i år. Dette er 90 millionar kr ned frå fjoråret, men bøndene innser at det er tøffe lønsforhandlingar i mange andre yrke i kongeriket.

Appellane i Volda bar likevel bod om at mange vonar innektsgapet frå bøndene til andre kan tettast litt i år. Ordførar Stein Aam fortalde at han hadde vore oppe i 06-tida og mjølka kyrne sine.

– Men mest er eg oppteken av vilkåra for dei unge i landbruket framover, sa Aam mellom anna.


Bøndene krever rundt 800 millioner kroner

Oslo (NTB): Norske bønder fremmer krav med en samlet ramme på litt i overkant av 800 millioner kroner i årets jordbruksoppgjør, etter det Nationen erfarer.