Staten anker dom om Breiviks soningsforhold

Staten anker dommen som gir terrordømte Anders Behring Breivik medhold i at soningsforholdene hans er i strid med menneskerettighetene.

Terrordømte Anders Behring Breivik vant søksmålet mot staten. De strenge soningsforholdene innebærer brudd på et punkt i menneskerettighetskonvensjonen. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix 

Nyheter

– Etter Regjeringsadvokatens faglige råd, og i samråd med Kriminalomsorgsdirektoratet, har jeg i dag bedt Regjeringsadvokaten om å anke dommen, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp).

Hovedbegrunnelsen for anken er at de forhold Breivik soner under etter statens oppfatning ikke utgjør «umenneskelig eller nedverdigende behandling» etter artikkel 3 i Den europeiske menneskerettighetskonvensjon, slik Oslo tingrett konkluderte i sin dom.

I anken vil staten anføre at den er uenig både i tingrettens rettsanvendelse og bevisvurdering.