Utdrag fra lydlogg i Sebastian-saken:

Forsøkte gjentatte ganger å få helikopter

Sunnmørsposten dokumenterer helgen og timene før ti måneder gamle Sebastian døde i påvente av lufttransport til sjukehus.

Illustrasjonsfoto: Luftambulanse.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Ti måneder gamle Sebastian Ødegaard fra Kristiansund døde i februar i fjor. Både før og etter den tragiske hendelsen har helseforetaket fått krass kritikk for å helgestenge barneavdelingen i Kristiansund for å spare anslagsvis fire millioner.

I en foreløpig rapport fra Helsetilsynet kommer det fram at helseforetaket brøt spesialisthelsetjenesteloven da Sebastian ikke ble transportert til sjukehus da han ble akutt dårligere. Barnet fikk heller ikke forsvarlig helsehjelp ved andregangs henvendelse til Kristiansund og omegn legevakt.

Helse Møre og Romsdal hadde ikke forberedt seg godt nok før de helgestengte avdelingen, påpeker Helsetilsynet.

Nødvendige rutiner manglet, nye var ikke kjent, forstått og etterlevd. Behandlingstilbudet til barn som trengte innleggelse på sjukehus var ikke forsvarlig, står det i rapporten.

Styreleder Stein Kinserdal har ikke villet svare på om det var forsvarlig av styret å helgestenge barneavdelingen i Kristiansund. Han ønsker ikke å bli intervjuet før styret har behandlet rapporten, og gitt tilsvar til Helsetilsynet.

Nektet innsyn

Helse Møre og Romsdal opplyste 7. april til Sunnmørsposten at lydloggen, både fil og transkribert versjon per i dag er en del av politiets straffesaksdokumenter i en pågående sak, og at det dermed «bare er politiet som har myndighet til å disponere over disse».

Sunnmørsposten henvendte seg til Statens helsetilsyn, og fikk oversendt tekstversjon av lydloggen.

Nå publiserer vi utdrag fra den, først og fremst for å dokumentere hvor vanskelig det kan være å få helikopter i Møre og Romsdal. Vær og samtidighetskonflikter skapte i tillegg til rutinesvikt problemer i Sebastian-saken gjentatte ganger.

Helsetilsynet har sladdet opplysninger som følger av lovbestemt taushetsplikt.

* Sunnmørsposten velger å gjengi utdrag fra lydloggen som hovedsakelig angår transport, helikopter og problematikken rundt dette som er av allmenn interesse. Vi har gått gjennom hele lydloggen.

Lydloggen: Ber om helikopter gjentatte ganger

Legevakten i Kristiansund ber fredag 19. februar 2015 AMK om å få helikopter til pasienten (Sebastian døde søndag 22. februar, red. anm Sunnmørsposten).

Det blir i samtalen opplyst at barnet har vært dårlig i tre uker, og at det var innlagt i forrige uke.

AMK-legen vil ha mer informasjon om pasienten før vedkommende iverksetter helikoptertransport.

Legevakten i Kristiansund forteller at en barnelege er legevakt, og beskriver henne som erfaren. «Trur ikke hun har bestilt et helikopter hvis ikke hun mener det», blir det blant annet sagt i samtalen.

I konferanse med AMK og legen, så sier legevakten i Kristiansund at barnet er «helt grei nå», men samtidig blir det beskrevet alvorlig sjukdom og et komplisert sjukdomsbilde.

Vil ikke sende med ambulansebil

Legevaktslegen har ikke lyst til å sende barnet med ambulansebil fordi det har vært så mye forskjellige problemer med pasienten.

«Jeg synes det er en lang tur og mye ansvar, og (sladdet) er vanskelig å intubere, veldig vanskelig å intubere! Det er på en måte klart at hvis (sladdet) skal på noe narkose eller noe sånt så er det bare Rikshospitalet (sladdet) skal på...»

Legevaktslegen gjentar at pasienten er helt grei, men mener det er for langt å sende Sebastian med biltransport til Ålesund.

I Ålesund blir det sjekket ut to ting: Om været er tilstrekkelig og om mannskapet på helikopteret har nok ledig tjenestetid.

«Hvis det står om liv så gjør vi hva som helst, men nå når ting er rolig på en måte så kan vi ikke... de holder på å regne, det er lovverket vi må forholde oss til», får Kristiansund opplyst.

Det blir ytterligere forklart at helikopteret ikke kan settes på bakken i et halvt døgn fremover på grunn av en tur som «per øyeblikket er stabil og fin».

Akutt samtidighetskonflikt - utdrag fra lydlogg

Legevaktslegen og AMK blir enige om å prøve. Mannskapet på helikopteret har nok tjenestetid, og været er med. Det avtales at helikopteret skal lande ved mottakelsen på sjukehuset i Kristiansund.

Hendelsen blir kalt en såkalt «gul respons» som er et oppdrag med hast.

* Hastegrad deles inn i kategoriene Akutt (rød), Haster (gul) og Vanlig (grønn) ihht. Norsk indeks for medisinsk nødhjelp (red. anm. Sunnmørsposten).

Like etterpå får helikopteret kontrabeskjed.

En fallulykke på Sunnmøre får kategori rød, altså akutt.  AMK-legen anbefaler at legevakta i Kristiansund setter i gang biltransport likevel, fordi helikopteret kan bli borte i mange timer.

AMK tenker alternativt, og vil prøve andre helikopter om det skulle være nødvendig.

«Du, veit du, no må vi berre beklage, men det har komt et raudt oppkall til ambulansehelikopteret, som dei har nødt til å ta no i staden for. Sånn at i første omgang så får dei ikkje henta dette barnet, og det kan muligens være vekke i timesvis sa han, sånn at en måtte berre få avklart noe anna.», opplyser AMK ifølge lydloggen.

Helikopteret som egentlig skulle fly til Kristiansund har altså fått en samtidighetskonflikt.

AMK spør om mulighetene for at Kristiansund kan sende barnet i bil med ekstra personale.

Ifølge AMK ser det «ut som at det andre helikopteret også er opptatt».

Utdrag fra samtalen mellom AMK og legevakt

AMK: Også er det det...... Så jeg veit ikkje om du har lyst til å avvente så ser vi om det er slik at denne turen dei er på no, om det blir fort avklart og at dei kan ta oppdraget etterpå, eller ka du vil? Skal vi gi beskjed når vi høre kor...

Legevaktslege Kr. sund: Men hvilke valg har jeg?

AMK: Nei valga no er vel egentlig.., det er ikkje så mange, det er vel nesten å...

Legevaktslege Kr. sund: Men hva med ambulanse, hva mente du om følge?

AMK: Nei, han snakka om det (sladdet) om det var noen som eventuelt kan følge med, men det er det vel neppe no, noen som kan følge (sladdet).

Legevaktslege Kr. sund: Det er jo totalt utelukket å følge en (sladdet) herifra til Ålesund. Ja.

AMK: Det har ikkje dåkke noen som kan gjer? Nei, men da er jo det utelukka. Så er det å vente til helikopteret er ferdig med denne turen, og sjå om det...

Legevaktslege Kr. sund: Ja, men det er greit, jeg kan passe på denne (sladdet) her altså. Dere vet jo at (sladdet) venter her så, ja.

AMK: Ja, for akkurat for øyeblikket så ser jeg at dei andre helikoptera ser også ut til å vere opptatt i andre oppdrag.

* Utdraget er hentet ut av Sunnmørsposten og gir ikke hele samtalen.

AMK avtaler med legevaktslegen å avvente situasjonen, fordi det kan være at pasienten Ålesund-helikopteret skal hente må flys til Trondheim.

AMK viser forståelse for at det er vanskelig å sende barnet i bil til Ålesund sjukehus.

Nytt utdrag fra lydloggen - alternativer drøftes

Legevaktslege Kr. sund: Ja, men dei helikoptera dei skal på oppdrag og så hente pasienter og flytte, så det blir jo neppe noe transport i den nærmeste time da?

AMK: Nei, det blir det neppe. Altså, det er jo ikkje langt unna det oppdraget dei er på no, men det avhenger jo hva tilstanden er, om dei bare skal tilbake hit eller om dei må opp til St. Olavs med den pasienten, det veit vi jo ikkje enda.

Legevaktslege Kr. sund: Nei, nettopp, men jeg føler liksom at helikopterlegen kanskje ikke føler at ambulansepersonalet skal følge alene denne (sladdet) da, er det riktig å forstå liksom?

AMK: Nei, det høres vel litt sånn ut i forhold til ka du sei, om du sjølv synes at det var en litt for lang tur pga. alt (sladdet) har i tillegg, da.

Legevaktslege Kr. sund: Det kan gå bra også, men jeg kan ikke garantere.

AMK: Nei, og da er det jo ikkje noe særlig å sende på en litt sånn halvt om halvt...

Legevaktslege Kr. sund: Nei, men den er grei vet du. Vi venter her.

AMK: Vi gir lyd når vi veit ka som skjer og ja...

* Utdraget er hentet ut av Sunnmørsposten og gir ikke hele samtalen.

I en ny oppdatering mellom AMK og helikopteret anbefales det på nytt at Kristiansund må iverksette med ambulansebil.

AMK ringer på igjen til Kristiansund og forteller at Ålesund-helikopteret vil være opptatt en stund.

Opptatt helikopter - nytt utdrag

AMK: Du, no har vi fått avklart fra helikopteret at dei kjeme til å vere opptatt med denne saken i det andre oppdraget dei er på, sånn at vi lurer på om vi skal forespør helikopteret i Trondheim for.. Ka tenker du?

Legevaktslege Kr. sund: Eh....

AMK: Alternativet er at dåkke må ha en kvann som kan følge med i ambulansen hvis det er behov for, hvis (sladdet) er litt ustabil.

Legevaktslege Kr. sund: Men altså, altså du vet.... Jeg vet ikke om det er behov. Det som (sladdet) sier nå er at når (sladdet) har, når (sladdet) du vet fordi det er en (sladdet) som (sladdet) bare får mat gjennom (sladdet), og så sa (sladdet) at når (sladdet) kastet opp nå i kveld så hadde de vært redd for at (sladdet) bare får det i luftveiene og sånt, men (sladdet) er veldig fin her nå da, så det er veldig vanskelig for meg liksom å bestemme og kreve. Det må nesten dere transportører også finne ut, hvis dere ikke har helikopter, om jeg skal på en måte sette i gang denne helikopter som finnes fra Trondheim, eller om ka dere selv er komfortable med. Det virker ikke som at dere føler dere komfortable med å sende (sladdet) med ambulanse.

AMK: Nei, jeg tenker jo ut ifra det, det var jo du som på en måte sa at..

Legevaktslege Kr.sund: Nei, nei, det var det.

AMK: ... ........ først da, at du var litt usikker på det når du ringte inn i sta.

Legevaktslege Kr.sund: Nei, men.... jeg synes bare at det er en lang tur og så sitter de forferdelig og alt sånn der, ja.

AMK: Mmm.

Legevaktslege Kr. sund: Det er derfor jeg sier det, men eh... Jeg vet ikke, det er vanskelig. Dere har ikke et sånt ambulansefly?

* Utdraget er hentet ut av Sunnmørsposten og gir ikke hele samtalen.

** Ifølge AMK Møre og Romsdal sin interne gjennomgang, som Sunnmørsposten har fått tilgang til, har det nå gått 54 minutter fra første henvendelse fra Kristiansund.

AMK ser så på ambulansefly som en mulighet, men sier at legevaktslegen i Kristiansund må fylle ut en bestilling. AMK forsøker så å sette legevaktslegen i konferanse med flylegen.

Kristiansund beskriver sjukdomsbildet, og spør om ambulanseflyet kan ta transporten.

Utdrag fra lydloggen

Ambulanseflylege: Mmm. Ja, det vil jo ta noen timer dette da, i tilfelle.

Legevaktslege Kr.sund: Ja.

Ambulanseflylege: Nei, men det tar tid med ambulansefly ikke sant? Det skal... Jeg bare orienterer henne. Flyveren skal ut, og vi har, la oss si en times avgang fra nå, skal fly til Kristiansund og flyplassen er vel stengt antakelig. Det må åpnes med mannskap og ....

Legevaktslege Kr.sund: Ja, nettopp. Men da kanskje det blir enklere med helikopter fra Trondheim da? Fordi (sladdet) sier at (sladdet) synes det er skummelt med en ambulansetur til Ålesund, så hvis (sladdet) skal ta ambulansetur til Ålesund så velger (sladdet) heller å ta med (sladdet) hjem og passe på (sladdet) på natten hjemme.

Ambulanseflylege: Ja, jeg skjønner.

* Utdraget er hentet ut av Sunnmørsposten og gir ikke hele samtalen.

AMK og ambulanseflylege blir enige om å spørre Trondheim om de har luftambulanse tilgjengelig.

Utdrag fra samtale mellom AMK og Trondheim

Ambulansebestilling: Ambulansebestilling.

AMK: Ja, hei. Det er AMK Møre og Romsdal.

Ambulansebestilling: God dag.

AMK: Hei sann. Du, vi har en forespørsel vi om luftambulanse Trondheim kan frakte et barn fra Kristiansund sykehus til Ålesund sykehus.

Ambulansebestilling: De har flydd ut på tid.

* Luftambulansen har tjenestetid og flytid de må forholde seg til ifølge loven. (red. anm. Sunnmørsposten).

AMK: De er flydd ut på tid? Ja, men det er greit.

Ambulansebestilling: Mmm.

AMK: Ja, men da har vi prøvd.

Ambulansebestilling: Ja.

AMK: Alt i orden.

Ambulansebestilling: Beklager.

AMK: Hei.

Ambulansebestilling: Hei.

* Det er nå gått 55 minutter siden det ble avklart at LA Ålesund måtte ta et annet oppdrag, ifølge AMKs interne vurdering. (red. anm. Sunnmørsposten).

Spør om luftambulansen på Dombås har mulighet

Deretter ringer AMK til Oslo og spør om luftambulansen på Dombås har en mulighet.

Det blir forklart at Ålesund-helikopteret er opptatt på grunn av samtidighetskonflikt og at luftambulansen i Trondheim er flydd ut på tid.

AMK i Oslo sier de skal sjekke mulighetene, og vil komme tilbake.

Utdrag fra samtale mellom AMK Oslo, luftambulanselegen på Dombås og AMK M&R

LA Oslo**: Du, da har jeg ringt og vekket legen oppe på Dombås og han tok meg med i konferanse med ho legevaktslegen i Kristiansund.

AMK: Ja?

LA Oslo: Jeg forstår det sånn at barnet er jo egentlig ganske grei, det er jo ikke noe sånn tidskritisk å få det over.

AMK: Nei. Nei det er liksom litt sånn, men det var dette med at det var et ganske langt stykke med ambulanse egentlig da, det var litt det, og dei har ikkje noen som kunne følge.

LA Oslo: Ja, det skjønner jeg. Men så ser jeg at det står vel en luftambulanse i Ålesund og leverer?

Luftambulansen i Ålesund er tilbake for undersøkelser hos en pasient etter fallulykken, og det er fortsatt uklart om vedkommende må videre til St. Olavs Hospital i Trondheim.

Legen på luftambulansen på Dombås foreslår at man skal avvente å se om pasienten må videre til Trondheim eller ikke. Konklusjonen blir at AMK skal sjekke om det er muligheter for at Ålesund-helikopteret likevel kan ta oppdraget. Samtidig må Dombås-helikopteret stå klart for oppkall hvis dette ikke går.

** Operatøren benevner seg som LA Oslo. Den som har skrevet ut lydloggen antar at dette er AMK Oslo som koordinerer LA Dombås.

* Utdraget er hentet ut av Sunnmørsposten og gir ikke hele samtalen.

Utdrag fra samtale mellom AMK og LA Ålesund

AMK ringer LA (forkortelse for luftambulansen) Ålesund for å få status.

AMK: Ja, hei du. Det er AMK igjen. Du jeg har, vi har snakka med LA Trondheim og dei er utflydd pga. duty og LA Dombås har jeg snakka med, og dei lurer på, siden det stod et helikopter her i Ålesund, om det betydde at dåkke var ferdige med oppdraget, eller om dåkke..

LA Ålesund: Nei, det er vi ikke. Jeg har sagt det... De må bare sette i gang med biltransport, så det har jeg allerede sagt for en halvtime siden..

LA Ålesund forklarer så at de ikke er ferdig på ubestemt tid, og gjentar at Kristiansund må iverksette med ambulansebil.

* Utdraget er hentet ut av Sunnmørsposten og gir ikke hele samtalen.

AMK ringer opp igjen til LA Oslo og ber de om å ta et oppkall på LA Dombås. Gul respons (haster).

Så blir legevaktslegen i Kristiansund oppdatert om at helikopteret fra Dombås kommer, så fremt at piloten godkjenner flyværet.

Legevaktslegen i Kristiansund spør om det er greiere for Dombås å fly direkte til Trondheim. Etter litt om og men blir det avtalt at legevaktslegen og LA Dombås skal avtale dette når det nærmer seg.

Utdrag fra samtale mellom AMK Oslo og AMK M&R

AMK går så i ny konferanse med AMK Oslo.

LA: Oslo: Du, beklager å mase, men de doktorene er litt sånn påtrengende. Bare sånn at det er helt klart. Den her Ålesundmaskinen din skal fra Ålesund og opp til St. Olavs, er det det som er bestemt?

AMK: Dem har ikke avklart det helt enda. Men dem står på en måte i beredskap i forhold til å transportere en pasient videre til Trondheim, ja.

LA Oslo: Ja, jeg skjønner. For det som er... ok. Men det barnet der oppe i Kristiansund, det er jo en gul tur, og (sladdet) har det jo egentlig ganske bra?

AMK: Ja, ja, ja. Akkurat nå så var det helt greit på en måte. Problemet er at de ikke har noen intensivkapasitet der i natt da.

LA Oslo: Ja, ja, ja. Jeg skjønner det, og det er helt greit, at barnet skal til Ålesund, det er vi ikke uenige om. Men om vi kanskje har mulighet og tid til å ha is i magen til den er avklart på CT. Fordi vi risikerer nå å ha en maskin stående ledig i Ålesund og Dombås opptatt i Kristiansund...

* Pasienten som er i Ålesund skal ta CT før vedkommende eventuelt sendes til Trondheim (red. anm. Sunnmørsposten).

AMK: Ja, ikke sant?

LA Oslo: I motsatt, ja altså. Det er langt for nærmeste enhet for å nå opp til Innlandet.

AMK: Ja, det er jo det. Eh.... Jeg tenker jo at det ikke høres ut som en dum plan da, og kanskje avvente helt til det er bekreftet at dem skal fly til Trondheim.

LA Oslo: På en måte ha litt is i magen er sjelden usunt, tror jeg. For jeg var med på den samtalen mellom barnelegen i Kristiansund og doktoren, og jeg forstår jo at barnet skal over, det er helt greit, men det er jo ikke noe sånn tidskritisk. Forstår det slik at barnet har det jo bra og (sladdet) er med og (sladdet) er, sånn som jeg forstod det, veldig forståelsesfull, men....

AMK: Ja. Nei, det er jo.... vi har jo et alternativt til, det er jo flyet da, det blir jo litt mer.....

LA Oslo: Ja, det blir mye mikkmakk. Nei, alstå.., men kan ikke du sjekke opp med legen og så forklarer du, han har sikkert ikke vært involvert så han trur kanskje det er litt mer bråttom enn ka det egentlig er. At vi har litt is i magen fram til den CT'en, når eventuelt den videretransporten er avklart, og om det tar 10-15 min så tror jeg kanskje at vi har de 10-15 minuttene.

AMK: Ja, ja. Nei det er helt forståelig. Det skjønner jeg godt, og jeg er med på den. Så jeg tenker at vi kan jo avvente litt, i hvert fall til rundt kl. (sladdet) eller noe sånt, når det har gått 20 minutter, da veit de sikkert litt mer.

* Utdraget er hentet ut av Sunnmørsposten og gir ikke hele samtalen.

Det avtales at AMK skal ringe opp igjen når de får tilbakemelding.

AMK opplyser til Kristiansund at Dombås «ikke kan» - utdrag lydlogg

AMK: Ja, hei igjen. Det er fra AMK Møre og Romsdal igjen. Du no er det, det blir, det har vore mykje fram og tilbake her no, men sånn som det bilr, som vi har fått beskjed om no, så er det ikkje mulig for LA Dombås likevel, men vi kan.., hvis barnet er så pass stabilt og sånn som du sei, så kan vi iverksette en ambulansetransport, og det kan vi gjere no.

Legevaktslege Kr.sund: Det vet jeg ikke om (sladdet) vil skjønner du.

AMK: Nei. For da kan vi sende oppkall på den ambulansen i dette øyeblikk. Så...

Legevaktslege Kr.sund: (sladdet) sa til meg at den ambulanseturen, den vil (sladdet) ikke ha. For hvis det i ambulansen...............

AMK: Ja..

Legevaktslege Kr.sund: Kan du bare vente lite grann? Jeg skal ta....

AMK: Ja, jeg kan vente et ørlite øyeblikk. .....

Legevaktslege Kr.sund: ........... helikopter.............

AMK: Nei, for øyeblikket så er ikkje dei .........

Legevaktslege Kr.sund: Bare vent lite grann. Bare vent lite grann.

AMK: Ja.

Legevaktslege Kr.sund: (Snakker med noen i bakgrunnen)

Legevaktslege: Nei, (sladdet) sier det ikke er aktuelt, da vil (sladdet) heller dra hjem.

AMK: (sladdet) vil heller ta med barnet heim igjen enn å gå i ambulanse?

Legevaktslege Kr.sund: Ja. Nei, men greit. Da.....

AMK: Ja, det er greit. Da er det sånn det blir da.

Legevaktslege Kr.sund: Ja, greit det.

AMK: Ok, greit. Hei.

* Utdraget er hentet ut av Sunnmørsposten og gir ikke hele samtalen.

AMK avbestiller LA Dombås - utdrag fra lydlogg

Fredagen avsluttes med at luftambulansen på Dombås blir avbestilt.

Utdrag fra samtalen mellom AMK M&R og Oslo:

AMK: No har det blitt sånn at vi har tilbudt å kjøre i ambulanse da, men det ville ikke (sladdet) så da ville (sladdet) heller ta med seg barnet sitt hjem da.

LA Oslo: Ok.

AMK: Det bekrefter jo kanskje litt at det ikke er noen helikoptertransport sånn sett.

LA Oslo: Nei.

AMK: Eh.. Så det er ikke noe behov lenger da.

LA Oslo: Ikke behov?

AMK: Nei. Så da sier vi takk for hjelpa så langt.

LA Oslo: Ja. Bare hyggelig.

* Utdraget er hentet ut av Sunnmørsposten og gir ikke hele samtalen.

AMK har ikke villet kommentere denne saken, utover å tilføye følgende:

– AMK er ikke kjent med utviklingen lørdag og antar at barnet er hjemme og har det greit. AMK er ikke på noe tidspunkt kontaktet, verken fra hjem, legevakt, Kristiansund sykehus eller Barneavdelingen i Ålesund denne lørdagen, opplyser avdelingsleder Elisabeth Slotsvik Kleive til smp.no.

Ifølge Kleive, er det påfølgende fra søndag:

Kristiansund prøver på nytt å få helikopter

* Neste samtale i lydloggen foregår ikke samme dag. Tidspunkt er sladdet av Helsetilsynet, red. anm. Sunnmørsposten).

Legevaktslegen tar på nytt kontakt med AMK.

Legevaktslege Kr.sund: Du, jeg tenkte bare å høre litt med dere. Det er mye snø her og sånt, jeg har styret med en (sladdet) natt til i går her, som det ikke var mulig å ta med helikopter på. (sladdet) var på en måte stabil sirkulasjonsmessig og pustemessig, men (sladdet) hadde behov for innleggelse.

Legevaktslegen beskriver videre mye stress, kontakter med lege, ny legevaktstur i natt og legevaktstur nå.

– Det jeg lurer på er, barneavdelinga er nå helgestengt, som du veit sikkert. Det jeg lurer på, er det mulig å få helikopter hit i dag, slik at vi kan sende ham over til Ålesund i dag? spør legevaktslegen i Kristiansund.

AMK: Det er i hvert fall ikkje mulig sånn det ser ut no, men jeg kan ta fødselsdato på barnet så kan jeg sette deg i konferanse med helikopterlege.

* Utdraget er hentet ut av Sunnmørsposten og gir ikke hele samtalen.

Helikopterlegen har snakket med piloten og sier at de «ikke kommer seg ut av buret, ellers må det bli med bil. Slik det var også på fredag».

Legevaktslegen i Kristiansund spør om det bare er bil som er aktuelt, og får til svar at det er det akkurat nå. Men været kan endre seg om en time eller om fem timer, det er vanskelig å si.

Legevaktslegen i Kristiansund spør om det er muligheter med ambulansefly. Det blir på nytt påpekt at det vil ta tid, da må i så fall ambulansen fra legevakten og ut til Kvernberget (flyplassen i Kristiansund), før det må lastes om, og kjøres med ambulanse fra Vigra til sjukehuset i Ålesund.

Det blir påpekt at det kanskje er like greit å kjøre ambulanse hele veien, for da slipper man omlastningen og stress.

Legevaktslegen i Kr.sund: Det er veldig lang tur med ambulansebil, og jeg bare tenker..

Legen: Ja, ja, det... men vi bor jo i Norge.

Legevaktslegen Kr.sund: Jeg bare tenker, jeg bare tenker at hvis det skjer noe på.... når (sladdet) sitter på ferge eller sånn, at (sladdet) tetter seg og slutter å puste eller sånn.

Legen sier videre at det er mulig å hjelpe til fra Vestnessida. Samtalen ender med at legevaktslegen i Kristiansund skal gi tilbakemelding når vedkommende bestemmer seg for transport.

* Utdraget er hentet ut av Sunnmørsposten og gir ikke hele samtalen.

Bestiller helikopter på nytt - utdrag

Legevaktslegen i Kristiansund rekvirerer luftambulanse på nytt i neste samtale.

«Han vil jeg bestille helikopter til», sier legen.

AMK ber om mer informasjon og får det fra Kristiansund.

Helikopteret blir ropt opp. Legevaktslegen understreker at pasienten ikke sendes med noen bil.

AMK-legen skal ringe ganske snart, legevaktslegen blir bedt om å holde linja.

Barnet skal legges på intensiven i påvente av transport.

AMK konfererer så med legen sin, og oppdraget blir avvist på grunn av vær.

AMK: Ho må ha luftambulanse sier ho.

Helikopterlege: Men det finnes ikke, det går ikke. Det er ikke....... piloten flyger ikke pga. vær. Det er ingen diskusjon.

AMK: Jeg forstår. Men ho ringer til meg og er ganske skarp i måten ho snakka på, og kan du hjelpe meg å diskutere, for ho vil ikkje sende dette barnet i ambulanse.

På grunn av sikkerhet er ikke ambulansehelikopteret en «option».

Ambulansefly blir på nytt diskutert, men det er opptatt på Haukeland universitetssykehus i Bergen med kuvøseoppdrag.

Det viser seg at ambulanseflyet har to kuvøseturer.

I neste samtale beskriver legevaktslegen i Kristiansund hva som pågår i forhold til behandling av pasienten.

AMK opplyser at de har «8-2» som tar av fra Molde nå med pasient til St. Olavs, og returnerer tom fra St. Olavs. Bemanningen på flyet sjekkes ut.

Legevaktslegen i Kristiansund spør om AMK-legen vil høre hvordan barnet puster.

Legen svarer at det har ingen konsekvens for deres del. De ville ha hentet (sladdet) allerede lenge før om de hadde hatt mulighet.

Når ambulanseflyet er opptatt, blir vanlig ambulansebil tatt fram som et alternativ igjen. Legevaktslegen i Kristiansund avviser at det er aktuelt.

Det avtales at legevaktslegen passer på barnet, og man skal se an om været skulle forandre seg.

* Utdraget er hentet ut av Sunnmørsposten og gir ikke hele samtalen.

AMK og legen ser på mulighetene, og det diskuteres alternativer. Været gir utfordringer for helikopteret.

Rekvirerer Sea King - utdrag

Legevaktslegen i Kristiansund kontakter AMK på nytt og spør om de kan vurdere forsvarets ressurser.

Legevaktslege Kr.sund: Hei. (sladdet) fra Kristiansund igjen. Du vet du hva? Jeg har bare et siste spørsmål ang. den (sladdet) som det er bestilt transport på. Dere har ikke mulighet til å sende Sea King som kan flytte på (sladdet)?

AMK: Eh...

Legevaktslege Kr.sund: Det var ikke diskutert, men jeg bare lurer på korfor det ikke er diskutert?

AMK: Sea King. Jeg skal..., AMK-legen er på situasjonen nå, han holder på å se på mulighetene no, så vi kan ta det med i vurderinga.

Legevaktslege Kr. sund: Ja. Fint det. Ok. Takk. Hade.

* Utdraget er hentet ut av Sunnmørsposten og gir ikke hele samtalen.

AMK konfererer og tar kontakt med AMK Sør-Trøndelag.

Rekvirerer Sea King - nytt utdrag

AMK Sør-Trøndelag: AMK Sør-Trøndelag.

AMK: Hei, AMK Møre og Romsdal her. Jeg ønsker å bestille en Sea King, er litt usikker på om jeg må gå via deg dersom jeg trenger Sea King, men nå gjør jeg i hvert fall det. Jeg videreformidler en hendelse, 116-318.

AMK forteller om situasjonen og at det ikke er helikoptervær lokalt. Sea King er redningshelikopteret til Forsvaret, og de kan fly i tøffere vær.

Litt ut i samtalen forteller AMK at barnet er dårligere, men med oksygen så hadde barnet det greit i Kristiansund. Det er kontroll over situasjonen per nå, men legen i Kristiansund er ikke på vakt i hele natt, påpekes det.

AMK Sør-Trøndelag skal spørre Hovedredningssentralen, og vil komme tilbake.

* Utdraget er hentet ut av Sunnmørsposten og gir ikke hele samtalen.

Det blir også vurdert et fly, men de har ikke anestesilege om bord.

AMK St. Olav bekrefter så at Sea King tar oppdraget.

AMK bekrefter Sea King til Kristiansund - nytt utdrag

AMK: Hei fra AMK Møre og Romsdal. Da er det bekrefta at Sea King tar oppdraget, og dei tar av no.

Legevaktslege Kr.sund: Flott! Kjempebra!

AMK spør om situasjonen er rolig, og legevaktslegen i Kristiansund tror det.

* Utdraget er hentet ut av Sunnmørsposten og gir ikke hele samtalen.

Pasienten meldes til akuttmottaket ved Ålesund sjukehus, og AMK informerer de som er på vakt ved barneavdelinga.

Sea King tar av fra Ørlandet, og AMK vil gi beskjed til barneavdelinga når det nærmer seg.

I en ny samtale med Kristiansund bekrefter AMK klokkeslettet Sea King vil lande. Det blir opplyst at det er et alternativ å fly barnet videre til Trondheim direkte, hvis det er vanskelig å komme til Ålesund.

LA Trondheim informerer - nytt utdrag

LA Trondheim har fått en forespørsel om å fly en barneanestesiolog ned til Kristiansund sykehus, og jobber med å få til det.

Vedkommende må få noen inn for å ta bakvakten sin, og LA Trondheim anslår at barneanestesiologen ikke vil være i Kristiansund før om ca. en time.

Sea King er fra før bekreftet landet i Kristiansund.

LA Trondheim informerer videre om at barnet har hjertestans og at det drives førstehjelp på stedet.

* Utdraget er hentet ut av Sunnmørsposten og gir ikke hele samtalen.

AMK snakker med St. Olavs og barneavdelingen i Ålesund i ulike samtaler.

Dessverre stod ikke livet til å redde.