Mål: Tusen nye hytter

I dag er det om lag tusen campingvogner i Norddal kommune. Dei vil ha like mange hytter.

HYTTEBYGGING: Kan større satsing på hyttemarknaden vere eitt av svara for å skape liv i bygdene? Det spør Norddal kommune og Norddal næringsforum om, og inviterer til folkemøte 3. mai. ILLUSTRASJONSFOTO: SCANPIX 

pluss

– Vi er ein stor reiselivskommune i dag, men vi vil gjerne bli endå større. Reiseliv, landbruk og helse, helst i ein kombinasjon, er eit satsingsområde her inne.

Det seier ordførar Arne Sandnes (Sp).