Ålesund tatt opp som medlem i Storby Marin

Foreningen utgjør et nettverk mellom storbyene med universitet og høgskoler som har tydelige biomarine kompetansemiljøer.

ILLUSTRASJONSFOTO: STAALE WATTØ 

Nyheter

Ålesund er blitt tatt opp som medlem i Foreningen Storby Marin, går det fram av ei pressemelding.

Dette skjedde på generalforsamlinga til storbyprosjektet, og Storby Marin ser Ålesund som en byregion som naturlig hører hjemme i foreninga, heter det i meldinga.

Foreningen Storby Marin er ei nasjonal forening stifta av storbyene Oslo, Trondheim, Tromsø og Bergen.

- Foreningen arbeider for bedring av rammebetingelsene og vekst av en internasjonalt ledende marin næring som har vitenskap, mangfold, langsiktighet og tilpasningsdyktighet som bærebjelker, står det videre.

Sekretariat og lederskap går på omgang med to års virkeperiode. Stavanger har hatt lederskapet for perioden 2014 - 2016, nå tar Trondheim over.

Marianne Synnes, viserektor ved NTNU er styremedlem for Ålesund i Storby Marin. Per Erik Dalen fra Ålesund kunnskapspark er vara til styret.