Ysteneset i Ålesund:

Må undersøke grunnen etter funn av tungmetaller

Fylkesmannen har gitt pålegg om miljøundersøkelser rundt Aspevågen etter funn av tungmetaller.

MILJØGIFT: Multiconsult har på oppdrag av Sameiet Ysteneset og kommunen utført miljøundersøkelser. I dag er det bl.a parkering og bensinstasjon hvor Ysteneset Skipsværft og senere Liaaen Verft lå. VerVerVVerflålåblbensinstasjon. 

Nyheter

Multiconsult har undersøkt grunnen på Ysteneset. I grunnvannet ble det påvist for høye verdier av tungmetallene kobber, nikkel og sink, men overskridelsen vurderes å være liten.