Glede over «Sunnmøre Spektrum»

– Etter noen få telefoner, satt vi plutselig med en million kroner.

Løfter sammen: Gir fylkespolitikerne grønt lys, kan de som står bak hallplanene i Spjelkavik se fram til et helt nytt og unikt tilbud i vår regionen. F.v. Vidar Strøm, Ålesund Judoklubb, Perry Holen, leder i Spjelkavik Idrettslag, Terje Hegedus, Ålesund Judoklubb, bygge- og vedlikeholdssjef i Møre og Romsdal fylkeskommune, Per Olaf Brækkan, Inger Johanne Langeland, Spjelkavik IL, Svein Sæther, Spjelkavik IL, Jan Isaksen, Spjelkavik IL, Øistein Bjørkavåg, Ålesund idrettsråd, Thor Andre Larsen, Ålesund Ju Jitsuklubb, Ivar Cock-Olsen, Klatreklubben Ålesund, Bård Justsen, Ålesund Judoklubb, Runar Hjelle, Jacob Storlykken og Steinar Teigen – alle Spjelkavik IL. Foto: Fridgeir Walderhaug 

Vi er en hard kjerne i idrettslaget som har jobbet med planene i 20–30 år. Nå ser det ut til at det er en drøm som går i oppfyllelse–

Perry Holen

Glad: – Dette er ikke bare ei ålesundssak, men viktig for hele distriktet, mener ordfører og medlem i fylkesutvalget, Eva Vinje Aurdal. 

Positiv: Charles Tøsse mener alt ligger til rette for et positivt vedtak i fylkestinget. 

Storhall: Dette er en av tegningene av storhallen som har vært presentert. Nå skal tomta først omreguleres, så er det klart for prosjektering og byggestart slik at hallen står ferdig til skolestart i 2019. 

Nyheter

Slik beskriver Inger Johanne Langeland responsen da prosjektgruppa for storhall i Spjelkavik inviterte det lokale næringslivet til å være med på storsatsinga.

Resultater etter tiår med jobbing

Nå ser det ut til at flere tiår med jobbing for storhall har gitt resultater. Fylkesrådmannen anbefaler at det blir bygd hall, og velviljen er stor blant politikerne.

– Slik saka framstår nå, er det økonomiske grunnlaget betydelig styrket. Dette er noe vi må kunne gå for, sier Høyres Charles Tøsse. Tøsse sitter i plannemnda for byggesaker som får hallsaka til behandling tirsdag.

– Jeg vil gi honnør til Spjelkavik idrettslag og de andre klubbene som har gjort en fantastisk innsats for å få til dette prosjektet, men også til fylkesadministrasjonen som ser at en slik hall er en viktig regional satsing, sier Tøsse.

Ordfører Eva Vinje Aurdal i Ålesund sitter også i fylkesutvalget, og hun er selvsagt veldig glad for fylkesrådmannens positive innstilling.

– Jeg har fulgt denne saken både i opp- og nedturer, men denne gangen har jeg veldig god tro på at hallen blir vedtatt. Dette blir et tilbud som ikke finnes fra før, og hallen vil bli bra for hele regionen, slår Eva Vinje Aurdal fast.

Ordføreren vil også gjerne gi ros til Spjelkavik IL for at de har stått på for prosjektet i årevis.


Sunnmøre Spektrum

Anbefaler storhall i Spjelkavik

Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik anbefaler storhall i Spjelkavik med 3-sals idrettshall, klatrevegg og kampsportbaner, godkjent for internasjonale arrangement.


Storstue for hele regionen

Navnet Sunnmøre Spektrum betyr at den nye hallen skal bli noe mer enn en vanlig idrettshall.

– Hallen blir ei storstue for hele regionen, sier en meget entusiastisk Inger Johanne Langeland. Her kan vi samle opp til 4.000 mennesker til store kulturarrangementer, konferanser og messer. Fylkesrådmannen skriver i sin innstilling at den nye hallen vil gjøre hele regionen attraktiv for store arrangement i konkurranse med både Bergen og Trondheim.

– Meningen er at hallen skal stå ferdig til bruk ved skolestart 2019, sier Per Olaf Brækkan som leder bygge- og vedlikeholdsavdelinga i fylkeskommunen.

Brækkan trekker også fram fylkets rolle som regional utviklingsaktør i hallsaken.

– Vi ønsker at ungdommen skal komme tilbake til Møre og Romsdal, og da trenger vil blant annet tilbud som storhallen vil bli, sier Brækkan.Når idrettsfagene samles i Spjelkavik, vil 180 elever få et fantastisk miljø både med hall og hoppbakker, understreker Brækkan.

Her finner du den nye Ålesund-sida!

Drømmen i oppfyllelse

– Vi legger ikke skjul på at det har vært noen nedturer inn imellom, men vi har aldri gitt opp.

Mr. Spjelkavik IL personlig, Perry Holen, er selvsagt lykkelig over at hallen nå ser ut til å bli en realitet.

– Vi er en hard kjerne i idrettslaget som har jobbet med planene i 20–30 år, og jeg tar vel ikke for hardt i når jeg sier at det er en drøm som nå går i oppfyllelse, sier Holen. Mange gir også honnør til ildsjelene i idrettslaget som aldri ga opp drømmen om ei storstue for idretten, og Perry Holen trekker fram Steinar Teigen, Jacob Storlykken, Jan Isaksen og Oddvar Ekroll som «gamle vikinger» som har kjempa fram hallen.

– Så var det også veldig bra at vi fikk inn nye og yngre krefter i prosjektgruppa for et års tid siden. Da ble det plutselig litt mer fart i sakene, slår Perry Holen fast.

Gjør som mer enn 26.000 andre - følg smp.no på Facebook