Regjeringen med skattegave til bedriftene

Underskuddsbedrifter kan utsette betaling av formueskatt.

Finansminister Siv Jensen (Frp). Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix 

Nyheter

Se alle lekkasjene fra revidert statsbudsjett under

Regjeringen vil i forslaget til revidert nasjonalbudsjett presentere en skatteendring som innebærer at bedrifter med røde tall kan utsette betaling formueskatten.

Detaljene i forslaget vil først komme når statsbudsjettet for neste år legges fram i høst, men endringen varsles allerede i det reviderte budsjettet som legges fram onsdag, skriver Dagens Næringsliv.

Ordningen vil imidlertid først tre i kraft fra regnskapsåret 2016, og det er ikke kjent hvor lenge bedriftene kan skyve regningen foran seg.

– Dette vil få stor betydning for mange bedrifter, men kanskje særlig for rederier som for tiden har få oppdrag. Det samme gjelder leverandørindustrien og jeg vil tro en del skipsverft med mange ansatte. Det er virksomheter som i dagens vanskelige marked møter underskudd, ser Høyres finanspolitiske talsmann Svein Flåtten til avisa.

Revidert nasjonalbudsjett legges fram onsdag. Dette er kjent så langt:

* 1.000 flere tiltaksplasser per måned i andre halvår for å motvirke veksten i arbeidsledigheten.

* Utvidelse av permitteringsordningen slik at det blir mulig å motta dagpenger i 52 uker – mot 30 uker nå.

* Endringer av dagpengereglene for å gjøre det enklere å kombinere arbeidsledighetstrygd med utdanning.

* 65 millioner kroner til elektriske ferjer og annen grønn skipsfart.

* Ytterligere 50 millioner til programmet Demo2000, som støtter teknologiprosjekter i olje- og gassnæringen.

* 30 millioner til prosjektet «Saving Oseberg», som dokumenterer tregjenstander fra Osebergfunnet.

* 21 millioner til å utvide ordningen med bostøtte for flyktninger i bokollektiv.

* 12 millioner til dialoggrupper for å redusere vold i og utenfor norske asylmottak.

* 4 millioner til at flyktninger skal kunne lage skolelunsj.

* 21 millioner i ekstrabevilling til opprydding i kommunene Eigersund, Lund og Kvinesdal etter ekstremværet Synne i fjor vinter.

* 10 millioner til en informasjonskampanje om hjerneslag.

* Innføring av momsfritak for butikker som gir bort mat til veldedige formål.

* Økt låneramme til Det internasjonale valutafondets (IMF) låneordninger for lavinntektsland til om lag 7 milliarder.

* Forslag til mandat for et nytt statlig fond med en forvaltningskapital på 20 milliarder kroner til investeringer i selskaper som utvikler og bruker grønn teknologi.

* Midler til en videre utredning av forskningsparken Ocean Space Centre i Trondheim. (©NTB)