Torghatten med nye innspill i Fjord1-saka

Utsatt frist for Konkurransetilsynet.

Arkivfoto 

Nyheter

Aktørene i striden rundt salget av Fjord1-aksjer må smøre seg med tålmodighet noen ekstra dager, før de får en uttalelse fra Konkurransetilsynet.

Årsaken er at «Torghatten har kommet med forslag om avhjelpende tiltak», heter det på nettsidene til Konkurransetilsynet.

Ny frist i den omstridte saken er 26. mai.

– Etter konkurranseloven kan partene tilby seg å gjennomføre tiltak som kan redusere konkurranseskaden i markedet. Konkurransetilsynet skal nå gjøre en vurdering av hva de avhjelpende tiltakene som er kommet fra Torghatten har å si for oppkjøpets virkning på konkurransen i dette markedet, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese i Konkurransetilsynet.

Avdelingsdirektør Gjermund Nese i Konkurransetilsynet.  Foto: Marit Hommedal

 

To typer tiltak

Konkurransetilsynet har ikke anledning til å gå konkret inn i saken før vurderingen av de avhjelpende tiltakene er gjort.

Nese forteller likevel til smp.no at Torghatten i denne saken har tilbudt seg å opptre på en bestemt måte for å begrense skaden av mindre konkurranse.

– For eksempel kan man begrense informasjonsflyten mellom selskap, sier Nese.

Det er også andre ting et selskap i denne situasjonen kan tilby seg å gjøre for å redusere omfanget av transaksjonen.

– Det dreier seg om strukturelle tiltak som kan innebære endringer i selve transaksjonen. For eksempel ved at kjøperen tilbyr seg å selge ut deler av selskapet, forklarer Nese.

Vegvesenet kritisk

Vegvesenet er blant dem som har stilt seg negativt til et salg, og vegdirektør Terje Moe Gustavsen frykter et dårligere og dyrere ferjetilbud om det blir gjennomført som planlagt.

Les kronikk: Frykter dyrere og dårligere ferjetilbud

Omstridt vedtak

Fylkespolitikerne i Sogn og Fjordane vedtok å selge aksjeposten i trafikkselskapet til konkurrenten Torghatten. Saken ble avgjort med knapt flertall, og skapte strid allerede under behandlingen.

Flere politikere mente saken burde vært håndtert med mer åpenhet, og at det var korte frister for å sette seg inn i hva saken gjaldt. Kommunal- og moderniseringsdepartentet har imidlertid gått god for metoden.

Planlagt rettssak

Den andre storeieren i Fjord1, Havilafjord, reagerte også kraftig på avgjørelsen. Selskapet som ledes av herøyværingen Per Sævik, mener de har forkjøpsrett til aksjene, og det er planlagt at partene møtes i retten på seinsommeren.


Satt av sju dagar til Fjord1-rettssak

Møtast til sjøslag i strid om aksjesal.

 

Departementet:

– Fjord1-sal ikkje lovstridig

Vedtaket om sal av Fjord1-aksjane til Torghatten ASA er gyldig. Det har kommunal- og moderniseringsdepartentet avgjort.

Relaterte saker:

Kronikk:

Derfor sier vegdirektøren nei til Fjord1-salget

Et salg av Fjord 1 til Torghatten kan føre til et dårligere og dyrere ferjetilbud i store deler av Norge. Derfor går Statens vegvesen mot oppkjøpet.