Brukte pengene privat:

Rektor dømt for underslag av elevpenger

Den kvinnelige rektoren erkjente grovt underslag av 137.088 kroner fra FAU-kontoer.

Illustrasjon.  Foto: Erlend Aas / NTB scanpix

Nyheter

Rektoren var ansatt ved en skole på Nordvestlandet, og da saken kom opp, så administrasjonssjefen i kommunen ingen annen utvei enn å gi henne sparken.

Nå er rektoren dømt til ubetinget fengsel i 60 dager, samt til å betale erstatning til kommunen.

Som driftsleder hadde hun tilgang til foreldrearbeidutvalget (FAU) sine to kontoer. Pengene var innskudd fra foreldre til elevformål som lunsj, spill, arrangementer og så videre.

I en fersk dom fra Romsdal tingrett kommer det fram at det bare var rektoren som hadde tilgang til kontoene, og at det aldri ble gjennomført noen kontroll.

I over to år tilegnet hun seg penger fra kontoene. Underslagene skjedde ved at rektoren overførte penger til sin egen konto, betalte private regninger fra FAU sine konti, og satte kontanter tilhørende FAU direkte inn på egen konto.

Det siste skjedde kun én gang i forbindelse med feiring av 17. mai på skolen, heter det i dommen.

Særlig betrodd stilling

Romsdal tingrett mener at det er skjerpende at det straffbare forholdet pågikk over lang tid (to år og ni måneder), og at siktede hadde en særlig betrodd stilling.

Underslagene stoppet heller ikke før rektoren ble oppdaget.

I formildende retning blir det lagt vekt på at rektoren avga en uforbeholden tilståelse.

Grovt underslag

Rektoren erkjente for retten at det totale underslåtte beløpet var på 137.088 kroner. Hun visste at hun ikke kunne bruke pengene, men var alene om det, og ifølge dommen visste hun ikke helt hvorfor underslagene ble gjennomført.

Foreldrene startet etter hvert å stille spørsmål og kreve innsyn i kontoene.

– Saken er grusom

Etter at FAU fikk innsyn gikk siktede til administrasjonssjefen i kommunen og forklarte hva som hadde skjedd.

En del penger ble tilbakebetalt før rektoren ble oppdaget. Selv bemerket hun for retten at hun synes hele saken er grusom.

Rektoren samtykket til at saken ble avgjort med tilståelsesdom.