Stortingsrepresentant Elisabeth Røbekk Nørve (H):

Gir seg i politikken

- Jeg har holdt på med politikk halve livet, sier stortingspolitiker Elisabeth Røbekk Nørve (H). Nå setter hun punktum for et aktivt, spennende og lærerikt politisk liv.

  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Røbekk Nørve har gitt beskjed til Høyre og nominasjonskomiteen i Møre og Romsdal om at hun sender stafettpinnen videre. Andre får ta over for stortingsvalget i 2017.

14 år på Stortinget

Når denne perioden er over har Elisabeth Røbekk Nørve sittet 14 år på Stortinget, seks år som fylkespolitiker og i Fylkesutvalget.

Hun kom inn i bystyret samtidig som hun kom inn i Fylkestinget. Før det jobbet hun mye i organisasjonen for Høyre både i Ålesund og på fylkesplan.

- Jeg føler meg svært privilegert og takknemlig overfor mitt parti Høyre og alle andre som har støttet meg og gitt meg den store tilliten det er å få representere Høyre på Mørebenken og Stortinget i så mange år, sier hun.

- Spennende og lærerikt

Røbekk Nørve har vært nestleder i Møre og Romsdal Høyre, kvinnepolitisk leder både fylkesnivå og den gang vi hadde Høyrekvinnene i Ålesund. Hun har også vært leder for Ålesund Høyre i tre år.

- Det har vært et spennende og lærerikt liv, sier 65 åringen, som peker på at når denne stortingsperioden er over, nærmer hun seg pensjonsalderen. Men hun setter ikke fullstedig punktum -  om det skulle dukke opp noe - og hun ellers er frisk og rask.

Aksjer i kreftavdelinga

Kreftavdelinga i Ålesund var en stor kampsak hun som politiker  føler hun har aksjer i.

- Den er en viktig sak for fylket vårt. Vi måtte kjempe mot fagmiljøet i Trondheim. Det samme gjelder barneavdelinga og avdelinga for fortidligfødte.

Ellers var det  stort å få være med å innføre røykelova. Jeg satt i helse- og omsorgskomiteen dengang.

Høyre tapte velgere til Frp

- Høyre tapte mange velgere til Frp, som var det eneste partiet som stemte imot lova. Det viser at vi som politikere må tørre å ta upopulære saker, sier Røbekk Nørve og nevner gjerne andre kampsaker, som fjerning av arveavgift og redusert formueskatt for bedrifter, som Høyre har kjempet for.

- Også innen samferdsel har Møre og Romsdal Høyre kjørt veldig bra og det har vært veldig artig å vært med på, mener  hun.

Stemte Ormen Lange til Møre

- Det var en kamp i fylket å få Ormen Lange-gassen ilandført til Møre. Jeg satt i Fylkestinget og Fylkesutvalget. Så var jeg så heldig å komme til Stortinget der jeg fikk være med å stemme den hit. Det var kjempegøy, forteller hun.

- Som stortingspolitiker jobber du bredt med saker som er viktig for folk flest og for fylket, ikke bare de sakene du jobber med i komiteen, tilføyer hun.

Helse i to perioder

Hennes  første periode fra 2001 - 2005, og nå den siste fra 2013 - 2017, - i totalt åtte år, har hun  hatt Helse- og omsorgskomiteen som sitt fagområde. I begge disse to periodene hadde Høyre hatt regjeringsansvar.

De øvrige seks årene, fra desember 2007 – 2013, representerte hun Høyre og Møre og Romsdal i Næringskomiteen.

Hun  falt ut ved valget i 2005, men kom tilbake som vara til Petter Løvik, etter hans bortgang i 2007.

Håper på regionkommunen Ålesund

- Det har vært 14 givende og interessante år, der jeg har fått anledning til å jobbe med mange, - både små og store saker for folk flest, for fylket og for landet for øvrig, sier Elisabeth Røbekk Nørve.

Hun håper at hun får avslutte med å oppleve at regjeringa får en god oppslutning om kommunereformen.

- Det hadde vært godt å kunne sette punktum med en robust regionkommune Ålesund, presiserer hun.

Orten vil fortsette

I motsetning til Nørve så ønsker Helge Orten (H) å fortsette på stortinget. Han har gitt nominasjonskomiteen i Møre og Romsdal Høyre beskjed om at han stiller seg til rådighet for Høyre ved Stortingsvalget i 2017. Orten bor i Midsund og er inne i sin første periode på Stortinget.

- Arbeidet på Stortinget har vært givende, særlig med partiet i regjering og store muligheter til å påvirke styringen av landet. Min første periode har gitt mersmak og jeg føler at jeg har blitt skikkelig varm i trøya. Om partiet ønsker det, er jeg veldig motivert for en ny periode, sier han i en pressemelding.