Sprikande i Skodje:

Kva no?

Folkerøystinga viste fleirtal for Storfjord kommune. Men politikarane er usikre på kva som skal vege tyngst: Folkerøystinga, eller undersøkinga?

Vil vente med konklusjonen Dag Olav Tennfjord (H), ordførar i Skodje, veit ikkje heilt kva konsekvensar folkerøystinga vil få.   Foto: Sofie Svanes Flem

Nyheter

– Eg kan ikkje stå i kveld og konkludere.