Kartlegger hvordan klimaendringene vil påvirke - fylke for fylke

Hvordan vil klimaendringene merkes lokalt?

Tilpasning Hensikten er at fylkene kan bruke det som grunnlag i sine planer for klimatilpasning, sier Hege Hisdal i NVE. Her fra en flom som gjorde store skader i Møre og Romsdal i 2004.   Foto: Knut Arne Aarset

Nyheter

Du har sikkert sett det: Bildet av en ensom isbjørn på et smeltende isflak, omringet av hav.

Klimaendringer blir ofte oppfattet som noe fjernt og globalt, men hvordan vil vi merke det lokalt?

Isbjørnen har blitt selve symbolet for klimaendringer - men er langt fra den eneste som vil merke en global oppvarming. 

 

Det er Norsk klimaservicesenter (et samarbeid mellom Meteorologisk institutt, Norges vassdrags- og energidirektorat og Uni Research) i ferd med å sammenfatte – fylke for fylke.

Hjelpe fylkene tilpasse seg

– En klimaprofil beskriver observerte og forventede endringer i klima: Nedbør, temperatur, vind, snø og så videre, og effekter på flom, vannføring, skred og havnivå, ramser Hege Hisdal i NVE opp.

– Hensikten er å beskrive for de enkelte fylkene hva slags endringer man forventer, slik at de kan bruke det i sitt arbeid med klimatilpasning.

Høyere havnivå kan bli en konsekvens av klimaendringene. Også i 2005 fikk Ålesund en smak av høy vannstand. Her er det Øyvind Frøland som tar seg en spasertur.   Foto: Staale Wattø

 

Møre og Romsdal blant de siste

Nordland blir femte fylke i rekken som får profil førstkommende mandag.

– Vi har gjort det veldig enkelt. De som har spurt først, får først. Møre og Romsdal etterspurte sin i forrige uke. Vi vil begynne arbeidet med den i høst, og den er forventet ferdig tidlig 2017, sier Hisdal.

– Klimaendringene vil ramme matproduksjonen

Oslo (NTB-Reuters-AFP): Over en halv million mennesker kan årlig miste livet i 2050 som følge av problemer i landbruket forårsaket av klimaendringer, ifølge en ny studie.