Nedgang men fortsatt pluss for Island Offshore

Island Offshore la i dag fram kvartalsrapporten for første kvartal 2016.
Nyheter

Island Offshore Shipholding er moderselskap for Island Offshore-gruppen.

Ifølge børsmeldingen hadde selskapet en inntekt på 419 millioner norske kroner i første kvartal, en nedgang fra 509 millioner kroner i fjerde kvartal 2015.

Selskapet har 29 skip og flåteutnyttelsen var 62 prosent, inkludert skip i opplag. Inntektene fra forsyningsskipene og LWI (light well intervention) skipene gikk ned, mens for ankerhåndteringsskipene gikk inntektene opp i første kvartal.

EBITDA endte på 133 millioner kroner i først ekvartal, mot 163 i forrrige kvartal (4/15). EBITDA-marginen minsket fra 38 til 34 prosent siste kvartal.

- Detteskyldes redusert flåteutnyttelse og opplag, skriver selskapet i børsmeldingen.

Resultat før skatt endte på 21 millioner kroner i årets første kvartal, mot - 90 millioner i forrige kvartal. Netto kontantstrøm i selskapet er - 66 millioner.

Island Offshore ser ingen umiddelbar lysning i offshore-markedet.

- PSV-markedet er fremdeles preget av overkapasitet til tross for økende antall skip i opplag. Vi forventer et krevende marked både i 2016 og 2017, skriver selskapet i børsmeldingen.

Island Offshore vil derfor fokusere på langsiktige samarbeid med strategiske kunder, i tilleggtilå utforske alternativ bruk av PSV-skipene.

Selskapet har per dags dato en kontraktsdekning på 56 prosent basert på kontraktsdager og 76 prosent basert på forespeilet inntjening i 2016.